Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Wednesday, 27 March 2013

Swydd Wag - Swyddog Mapio

Dyddiad Cau: 19 Ebrill 2013
Cyflog: £20,100 y flwyddyn.
Lleoliad: Aberystwyth
Hyd y cytundeb: 10 mis


Disgrifiad o'r Swydd:
37 awr yr wythnos Penodiad tymor-sefydlog tan 31.3.14 Band Cyflog C £20,100 - £25,200 y flwyddyn (Penodir ar neu yn ymyl gwaelod y band cyflog fel rheol) O’i chanolfan yn Aberystwyth, y Comisiwn Brenhinol yw’r sefydliad sy’n gyfrifol am arolygu, cofnodi, cyhoeddi a chynnal cronfa ddata o safleoedd, adeiladweithiau a thirweddau hynafol, hanesyddol ac arforol yng Nghymru. Bwriadwn recriwtio Swyddog Mapio a fydd yn helpu i gynnal a datblygu’n systemau Gwybodaeth Ddaearyddol mewnol ac allanol, datblygu mentrau ar-lein, gan gynnwys prosiectau o dan Linyn Arloesi Casgliad y Werin Cymru, mapio nodweddion archaeolegol o awyrluniau. Bydd gennych chi brofiad helaeth o systemau gwybodaeth ddaearyddol a/neu gymwysterau proffesiynol neu academaidd priodol ynddynt, a byddwch chi’n gallu adnabod ffyrdd arloesol o wella cyflwyno’r gwasanaeth ar-lein ac adnabod a mapio nodweddion archaeolegol ar awyrluniau. Y dyddiad cau i geisiadau yw 19eg Ebrill 2013.

I gael holl fanylion y swydd hon, ewch i: Swyddi Gwag
Y dyddiad cau i geisiadau: 19/04/2013.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin