Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Wednesday, 3 April 2013

Gweledigaethau o Le: Hanes Cofnodi Aneddiadau Cynlluniedig, 18 Ebrill - 4 MaiBydd arddangosfa o’r enw Gweledigaethau o Le: Hanes Cofnodi Aneddiadau Cynlluniedig gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn cael ei chynnal yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, 18 Ebrill – 4 Mai, fel rhan o’r Ŵyl Bensaernïaeth Cymru gyntaf erioed. Bydd yr arddangosfa hon yn ymdrin â Mudiad y Gardd-Bentref, Tai Parod Casnewydd, Herbert North: Pensaer Celfyddyd a Chrefft, John Nash a’r Pictiwrésg, ac Eco-dai ac fe’i hategir gan ddelweddau hardd o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, y mae llawer ohonynt ar gael am ddim ar Coflein.

Nod yr Ŵyl newydd hon yw symbylu trafodaeth am bensaernïaeth. Bydd yr Ŵyl yn darparu fforwm ar gyfer penseiri, cynllunwyr a gweithwyr proffesiynol eraill, a’r cyhoedd, i rannu eu barn a’u gwybodaeth am yr amgylchedd adeiledig mewn rhaglen eang ei chwmpas o sgyrsiau, ffilmiau, gweithdai ac arddangosfeydd. Dau o uchafbwyntiau’r Ŵyl fydd gweithdy cerameg bensaernïol deuddydd gyda Gwen Heeney, a noson o bensaernïaeth a barddoniaeth gyda’r Bardd Llawryfog, Carol Ann Duffy a Bardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke. Gan ymestyn dros gyfnod o chwe wythnos, mae’n siŵr y bydd yr Ŵyl hon – y gyntaf o’i bath yng Nghymru – yn ysgogi trafodaeth am rôl arbennig pensaernïaeth yng Nghymru, ac yn cynnig rhywbeth i bawb.

 I gael manylion pellach, cysylltwch â Chanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RSS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin