Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 5 May 2015

O Gymru i Seland Newydd ac Yn Ôl!

Pont Llanelltud (NPRN 95424) c.1830, dyfrlliw, DI2015_0070

Bu’r cyhoedd yn hael eu rhoddion i Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru ers erioed, ond ychydig iawn o eitemau sy’n teithio o ben draw’r byd i gael eu cynnwys yn ein casgliadau o archifau. Yn fwy na hynny, mae’r llun dyfrlliw hyfryd hwn o Bont Llanelltud wedi gwneud y daith ddwywaith bellach. Oherwydd rhodd hynod o garedig Avril Stott a David Haigh o Auckland yn Seland Newydd, mae’n bleser mawr gennym ychwanegu’r gwaith hwn at ein casgliadau a rhoi cyfle i’r cyhoedd ei weld. Ni wyddom sut yr aeth y paentiad yr holl ffordd i Seland Newydd yn y lle cyntaf, ond credwn iddo gael ei beintio ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’n nodweddiadol o’r math o ddelweddau a gâi eu peintio gan dwristiaid bonheddig a ymwelai â Chymru yn ystod y cyfnod hwn.


Mae pum bwa eliptigol gan y bont, sy’n agos at Ddolgellau, a’r gred yw ei bod hi’n dyddio o ail chwarter y ddeunawfed ganrif a’i bod o bosibl wedi cymryd lle pont gynharach o’r Canol Oesoedd. Mae’r paentiad yn dangos y bont o’r de a gwelwn bentref Llanelltud yn glir yn y cefndir, a thŵr Eglwys Sant Illtud yn amlwg ymysg y coed. Cafodd pont goncrit newydd ei chodi yn y 1980au i gario traffig trymach, ond mae’r bont yn dal i gael ei defnyddio i groesi’r afon ar droed.

Pont Llanelltud o’r de-orllewin, 2008, DS2008_004_003

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales


Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin