Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Friday, 28 June 2013

My first week in the role of Mapping Officer at the Royal Commission


My name is Jon Dollery and I’m the new Mapping Officer at the Royal Commission. Being a new member of the team and new to the Commission, I thought it would be a good idea to post a blog about my first week and to share with you my experiences and the type of work that I have been doing.

As many of you will know, the first day starting anywhere can be quite daunting, no more so than for myself starting at the Royal Commission! In the past, I have been involved with archaeological excavations in and around Wales. My most recent experience involved running the archaeological excavations at the National Botanic Garden of Wales, I have also had the opportunity to work alongside some of the Commission’s staff as well as hearing about some of the Commission's amazing partner projects.

At 9:30, Monday 17 June, staring up at the Commission’s offices in Aberystwyth, I felt extremely nervous to say the least. Luckily everyone within the office was really supportive and my first day flew by. In the morning I started my induction to learn about the Do’s and Don’ts of working within the office. In the afternoon I was introduced to the team I will be working with - the Data and Technology Team - and everyone was very friendly.

On Tuesday I started work on a project, involving aerial photographic mapping in conjunction with the Uplands Archaeology Initiative. My role in this project will be to use the aerial photographic collections within the Commission and GIS software to identify potential archaeological features that have so far not been discovered, which I can honestly say is one of the best jobs in the world! The area I have been looking at is residual moorland within north Monmouthshire which has some interesting archaeology. So far, I have found a few circular enclosures, lots of peat cutting trenches, a few potential sites for buildings as well as lots and lots of pillow mounds (rabbit warrens).

Also during the week, I completed the induction programme which has been very useful. I have met lots of new faces and have had a tantalising glimpse of future projects that I’ll hopefully be involved with... I can’t say much more really... apart from watch this space; July and August are going to be brilliant!

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Tuesday, 25 June 2013

Y Comisiwn yn Cydweithio i Gyfnewid Gwybodaeth

Dr Alan Chamberlain, Uwch Gymrawd yn Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Nottingham
O fis Gorffennaf, bydd Dr Alan Chamberlain, Uwch Gymrawd yn Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Nottingham, yn gweithio gyda thîm Data a Thechnoleg y Comisiwn Brenhinol ar ôl i’r Brifysgol ddyfarnu grant o dan y prosiect Cyfnewid Gwybodaeth yn yr Economi Creadigol – Cymrodoriaeth Archifau, Cynulleidfaoedd ac Asedau.

Yn rhinwedd ei swydd fel Ymchwilydd Ymweld, bydd Dr Chamberlain yn gweithio ochr yn ochr â Tom Pert, Rheolwr Datblygu Ar-Lein y Comisiwn, i nodi cyfleoedd i wneud adnoddau Coflein a Chasgliad y Werin Cymru yn fwy hygyrch i’r cyhoedd.

Mae Tom a Dr Chamberlain wedi cydweithio yn y gorffennol ar ddatblygu Placebooks.org, llwyfan cyhoeddi digidol prototeip wedi’i seilio ar y we a’r ffôn clyfar sy’n galluogi defnyddwyr i gynhyrchu tywyslyfrau digidol pwrpasol gan ddefnyddio data o Gasgliad y Werin Cymru a gwefannau eraill.

Meddai Dr Chamberlain, “Mae’n fraint cael cynnig cyfle i weithio gyda’r Comisiwn Brenhinol. Mae’n gwneud gwaith arloesol a hynod ddiddorol. Mae technoleg ddigidol a threftadaeth yn chwarae rhan gynyddol bwysig yn niwylliant ac economi Cymru. Sefydliadau fel y Comisiwn Brenhinol sy’n datblygu ac yn cyflwyno cyfryngau newydd sy’n caniatáu i ni edrych yn ôl ar ein hanes a darganfod ffyrdd newydd o ryngweithio ag e.”

Gwybodaeth bellach: tom.pert@rcahmw.gov.uk

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Thursday, 20 June 2013

New information on the ‘Silian 3’ stone!


Professor David Austin, of the University of Wales TSD, Lampeter, chats to local people about the probable origins and evolution of the church site
On Friday 7 June news was received from Siân Iles, of the National Museum of Wales, to whom an enquiry had been submitted regarding the provenance of the cast and photograph of ‘Silian 3’. Both were noted by Professor Edwards in A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales.  Siân confirmed that the museum has the cast in its collection, and stated that it is likely to have been made by W. Clarke of Llandaff, prior to World War I. From 1894 the Cardiff Museum and Art Gallery (later the National Museum of Wales) undertook a programme of commissioning plaster casts of pre-Norman stones in Wales, in order to create a national reference collection. The programme was brought to an end by the outbreak of war in 1914.

A photograph of the ‘Silian 3’ cast is referred to as such in the National Museum’s catalogue. Also in the picture are the casts of two stones from Cynwyl Gaeo, which are known to have been made by W. Clarke in 1914. It can therefore be inferred that the ‘Silian 3’ cast probably also dates from that time, and ended up in the stream sometime afterwards. It seems that no one currently living in the village knew of its existence until now.

The ‘Silian 3’ stone is one of three medieval stones belonging to the church site. It will be permanently housed at St Sulien’s Church, whose parishioners intend to apply for funding to display ‘Silian 3’ and ‘Silian 2’, both of which are thought to date to the ninth-tenth century. ‘Silian 1’, whose inscription dates to the fifth-sixth century, is built into the church’s external south wall. There is considerable local and archaeological interest in the origins and evolution of the early church site at Silian. All three stones add to the narrative of the site, and local people now hope to disseminate this narrative using leaflets or an information plaque.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Wednesday, 19 June 2013

Archaeolegwyr Ifanc Aberystwyth yn ail-greu ffotograff o gloddiad yn y 1930au: Archaeolegwyr Ifanc Aberystwyth yn camu’n ôl mewn amser

Cloddwyr o Glwb yr Archaeolegwyr Ifanc ym mryngaer Pen Dinas, Aberystwyth yn 2013 (tynnwyd y llun gan  Paul Harries).
Yn ddiweddar fe gamodd Archaeolegwyr Ifanc Aberystwyth yn ôl mewn amser, bron 80 o flynyddoedd, i ail-greu golygfa hanesyddol o gloddwyr yn gweithio ar fryngaer Pen Dinas uwchben y dref, yn y blynyddoedd cyn yr Ail Ryfel Byd. Dyma’r tro cyntaf i bobl sefyll yn esgidiau archaeolegwyr y 1930au, gan wisgo dillad y cyfnod a dal offer addas, i ail-greu’r ffotograff o’r cloddio ar safle’r fryngaer a dynnwyd yn wreiddiol ar ddiwrnod o haf ym 1934.

Fel rhan o daith gerdded wedi’i harwain gan Dr Toby Driver o’r Comisiwn Brenhinol yn Aberystwyth, a drefnwyd gan John Ibbotson a Paul Harries ar ran y gangen leol o’r Archaeolegwyr Ifanc, penderfynwyd bod yn rhaid sefyll yn esgidiau’r archaeolegwyr arloesol. Gan ddilyn cyngor Anna Evans o Amgueddfa Ceredigion, cafwyd offer a dillad o gasgliad trin a thrafod gwrthrychau yr amgueddfa er mwyn creu darlun dilys a rhoi blas i’r Archaeolegwyr Ifanc ar fywyd gweithwyr lleol yn y 1930au. Roedd gwisgo crysau, trowsus dal dŵr a chapiau brethyn yn y tywydd poeth, a chario rhawiau coes hir, yn dipyn o her. Cwblhawyd y darlun gan Sam Williams, un o’r Archaeolegwyr Ifanc, a gymerodd le’r Athro Forde a oedd yn gwisgo gwasgod a thei a sbectol gron ac yn gafael mewn het Banamâ.

Mae’r ffotograff gwreiddiol i’w gael yn archif cloddiad Pen Dinas a ddelir gan Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn Aberystwyth, ac mae’n dangos yr Athro Forde yn ymweld â’r cloddwyr wrth iddynt gloddio yn un o brif byrth y fryngaer o Oes yr Haearn. Doedd hi ddim yn rhy anodd darganfod ble buont yn sefyll, ond roedd yr olygfa yn y cefndir o Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Llanbadarn Fawr wedi newid cryn dipyn ar ôl wyth degawd.

Cloddwyr ym mryngaer Pen Dinas, Aberystwyth ym 1934, NPRN:92236 (Hawlfraint y Goron CBHC)

Ychwanegodd Toby Driver: ‘Roedd ail-greu’r olygfa yma o’r 1930au, gan ddefnyddio dillad ac offer dilys, yn her go iawn i bawb a gymerodd ran, ond diolch i gymorth Amgueddfa Ceredigion, ac amynedd y plant, fe gawson ni i gyd ein syfrdanu gan y canlyniad. Roedd yn union fel camu’n ôl mewn amser!’

Dylai unrhyw un sy’n dymuno ymuno â’r Archaeolegwyr Ifanc gysylltu â John Ibbotson drwy Amgueddfa Ceredigion. Gallwch chwilio am y ffotograffau gwreiddiol o’r cloddiad ym Mhen Dinas, Aberystwyth yng nghronfa ddata ar-lein y Comisiwn Brenhinol www.coflein.gov.uk.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Wednesday, 12 June 2013

Newly Discovered Medieval ‘Silian 3’ Stone On Display!

On Friday 7 June, Royal Commission staff member, Nikki Vousden, invited members of the public to St Sulien’s Church to see the newly-discovered medieval carved stone, ‘Silian 3’. Professor Nancy Edwards, of Bangor University, and archaeologists from Lampeter University also attended. Nancy Edwards, specialist in medieval stone sculpture and author of A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales, noted the lost stone in Volume II of her corpus and was keen to see it for the first time. She used a torch to highlight the decoration, and carefully examined the stone to check that there were no further signs of carving. Professor Edwards noted that although the cross and lozenge pattern appears on at least three other carved stones in Wales, she does not know of another example of the pattern as a whole. She also noted that the carving consists of punch marks, meaning that the pattern was punched out using a metal tool. Professor Edwards was of the opinion that part of the original pattern has broken off, although its outer edge is evident in places.

Professor Edwards takes notes while a torch is used to highlight detail of the stone’s decoration.


Around 30 locals and visitors to the area attended the event, as did Reverend Chris Webb (Silian’s vicar) and archaeologists from University of Wales TSD Lampeter, including Professor David Austin. In addition to listening to the expert opinion of Professor Edwards, visitors also had the opportunity to view the find-spot. Professor Edwards took a photograph and GPS reading of the location, in order to update her records. The location of ‘Silian 3’ is no longer unknown, as stated in her corpus!

Archaeologists, Professor Edwards and locals pay a visit to the find-spot.

Article by Nikki Vousden, Data and Technology Team.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Tuesday, 11 June 2013

Helpwch Ni I Greu Sgwadron Gwlanog – Rydyn Ni Angen Eich Sgiliau Gwau I Esgyn I’r Awyr!

“Edafeddfomio” dros Bont Llangynidr ger Crucywel

I ddathlu Diwrnod Byd-Eang Gwau’n Gyhoeddus (8-16 Mehefin 2013), mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn galw am gymorth ‘edafeddhedwyr’ gwirfoddol i greu sgwadron o awyrennau wedi’u gwau i feddiannu ardaloedd trefol a gwledig.

Gofynnir i wirfoddolwyr ddangos eu sgiliau gwau a darganfod mwy am hanes eu hardaloedd drwy ‘edafeddfomio’ lleoliadau gerllaw sydd i’w cael hefyd mewn ffotograffau Aerofilms.

Meddai Natasha Scullion, Swyddog Gweithgareddau Prydain Oddi Fry: ‘Rydyn ni’n annog pobl sydd wrth eu bodd yn gwau i ymuno â ni drwy ddirwyn eu gwlân ac esgyn i’r awyr gyda Phrydain Oddi Fry!’

Ewch i www.britainfromabove.org.uk a gadewch i gasgliad unigryw Prydain Oddi Fry o awyrluniau gwych a dynnwyd rhwng 1919 a 1953 fod yn ysbrydoliaeth i chi. Mae’r delweddau’n darparu cofnod ffotograffig heb ei ail o Brydain o’r awyr yn yr ugeinfed ganrif. Maen nhw’n dangos y newidiadau enfawr sydd wedi digwydd ym meysydd tai, hamdden, diwydiant, cludiant ac amaeth ac effeithiau dau ryfel byd ar y tir. Gallwch gyrchu mwy na 35,000 o ddelweddau am ddim.

Gallwch lwytho’r cyfarwyddiadau a’r patrwm i lawr o www.britainfromabove.org.uk a thrwy borthiant Twitter Prydain Oddi Fry English Heritage @AboveBritain.

Mae cymryd rhan yn hawdd.
Cam 1. Ewch ati i wau eich awyren. Defnyddiwch ein patrwm ni neu eich patrwm eich hun. Rhowch rwydd hynt i’ch dychymyg ...
Cam 2. Ewch i www.britainfromabove.org.uk  i ddod o hyd i ddelweddau o’ch ardal chi a dewiswch hoff leoliad. Os dymunwch, gadewch eich campwaith i bobl eraill ei fwynhau.
Cam 3. Llwythwch eich llun i fyny i’n grŵp GWAU dros Brydain Oddi Fry yn www.britainfromabove.org.uk/groups/knit-britain-above i ymuno â rhengoedd eich cyd ‘edafeddhedwyr’.


Claude Graham-White yn hedfan awyren Farman yn Bournemouth, 1910

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales


Share this post:

Monday, 10 June 2013

Cyfleuster Chwilio Newydd Coflein

Bydd dimensiwn newydd i system cyrchu’r we y Comisiwn Brenhinol – Coflein – yn cael ei gyflwyno ar 11 Mehefin. Hyd yn hyn, mae ymchwilwyr wedi gallu chwilio ein cronfa ddata o safleoedd a henebion i ddarganfod y cofnodion archifol hynny yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru sy’n ymwneud yn benodol â’r safleoedd mae chwiliad yn dod o hyd iddynt. Ond o 11 Mehefin, bydd defnyddwyr hefyd yn gallu chwilio catalog archifau Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn uniongyrchol. Bydd hyn yn caniatáu i’r cyhoedd archwilio ein casgliadau yn fwy manwl a chyrchu cyfeiriadau at gofnodion nad ydynt o anghenraid yn gysylltiedig â safleoedd penodol.

Bydd defnyddwyr yn gallu chwilio am gofnodion a gynhyrchwyd gan unigolion penodol, er enghraifft archaeolegydd neu hanesydd adnabyddus, neu gan wahanol gyrff. Bydd modd gwneud chwiliadau hefyd yn ôl dyddiad, yn ôl cyfrwng y cofnod, drwy ddisgrifiad testun-rhydd, neu drwy gyfuniadau o’r tri therm hyn. Yn ogystal, gall ymchwilwyr fynd yn syth at gasgliadau penodol a’u harchwilio drwy bori, neu drwy ddefnyddio’r paramedrau chwilio a amlinellwyd uchod. Bydd y canlyniadau’n arddangos y cofnodion yn ôl hierarchaeth y catalog (e.e. ar lefel y casgliad, y grŵp a’r eitem), gan alluogi defnyddwyr i ddeall cyd-destun y cofnodion o fewn eu casgliadau cysefin, a gweld y berthynas rhwng y gwahanol gofnodion.

Bydd nodweddion newydd hefyd yn ei gwneud hi’n bosibl i ddefnyddwyr fireinio eu chwiliadau drwy bennu meini prawf pellach, e.e. drwy ddewis cofnodion o gasgliadau penodol yn unig neu drwy gyfyngu chwiliadau i gofnodion sy’n cynnwys eitemau digidol ar-lein yn unig. Yn ogystal, bydd defnyddwyr yn gallu pennu pa lefel o gofnodion catalog y maent hwy am eu gweld, boed yn gasgliad, grŵp neu eitem. Bydd y gallu hwn i fireinio chwiliadau drwy bennu meini prawf pellach yn cael ei gymhwyso at gyfleusterau chwilio presennol y wefan yn ystod yr wythnosau i ddod.

Gellir dod o hyd i Coflein yma: http://www.coflein.gov.uk

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Friday, 7 June 2013

Pe Bai’r Cerrig Mud Hyn Yn Gallu Siarad...


Dydd Gwener Mehefin 14eg 7pm Eglwys Ysbyty Cynfyn

Mae mynwentydd yn lleoedd arbennig sy’n llawn gwybodaeth achyddol a all fod yn ddefnyddiol iawn os nad oes cofnodion papur ar gael. Bydd y sgwrs hon yn ymdrin â phrosiect cymunedol sydd wedi canolbwyntio ar boblogaeth ardaloedd mwyngloddio Ceredigion.

Fel rhan o’r wythnos Coleddu Mynwentydd bydd Samantha Jones, archaeolegydd cymunedol y Prosiect Cysylltiadau Metel, yn rhoi sgwrs gyda lluniau ar y gwaith diweddar yn Eglwys Ysbyty Cynfyn.
Croeso i bawb

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â Samantha Jones,
samantha.jones@cbhc.gov.uk
Ffôn: 01970 621203

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Thursday, 6 June 2013

Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales

Cefnogwyr yn ffarwelio â Pharc yr Arfau, Caerdydd, cyn iddo gael ei ddymchwel ym 1997.
(DI2006_1049, nprn 3064) © Hawlfraint y Goron: CBHC

“Mae pob pafiliwn neu dŷ clwb wedi gorfod ymladd i gael ei adeiladu ac mae pob clwb wedi wynebu ei frwydr ei hun i oroesi. Dyma pam ein bod ni’n coleddu ein meysydd chwarae ac yn eu hamddiffyn yn ffyrnig.” Eddie Butler

“Gallai testun Dr Leeworthy fod wedi sefyll ar ei ben hun, heb ei addurno, ond mae’n dod i ni mewn cyfrol sy’n llawn lluniau trawiadol. Mae’n cyflwyno i ni enghraifft glasurol o sut y gall darluniau fod cyn bwysiced â thestun a sut y mae’r ddau yn gweithio gyda’i gilydd i gloi dadleuon ac i ddwysáu ein dealltwriaeth o thema.” (Peter Stead, Morgannwg, cyfrol 56)


Yn yr unfed ganrif ar hugain mae llawer ohonom yn cymryd parciau, meysydd chwarae a chanolfannau hamdden yn ganiataol. Ond y tu ôl i bob un mae hanes o frwydro – yn erbyn anawsterau mawr yn aml – a dymuniad pobl o bob cefndir i greu rhywbeth gwell i’r dyfodol. Mae Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales yn olrhain yr hanes ac yn edrych ar effaith chwaraeon ar dirwedd Cymru fodern.

Mae’n ystyried yr amrywiaeth o gyfleusterau chwaraeon, o’r parc cyhoeddus cynharaf a agorwyd ym 1858 yng Ngerddi Sophia yng Nghaerdydd, i bwll nofio Llwyn Onn yn Wrecsam a agorwyd ym 1854, i’r tiroedd lles niferus a sefydlwyd ar draws Cymru ar droad yr ugeinfed ganrif. Rhoddir sylw i leoliadau chwaraeon llai hysbys, megis y llawr troed-rolio Americanaidd yng Nghaerdydd a adeiladwyd ym 1908, stadiwm rasio milgwn Welsh White City o 1928 a’r Stadiwm Rasio Beiciau Modur byrhoedlog yn Heol Penarth yn y 1950au.

Mae gweithgareddau llai adnabyddus megis y rasys Powderhall, pêl-wthio, pêl-fas a rasys dringo mynyddoedd mewn ceir i gyd yn cael sylw, ochr yn ochr â’r campau mawr – rygbi, pêl-droed a chriced – sy’n tra-arglwyddiaethu heddiw a datblygiad caeau chwarae antur a chanolfannau hamdden.

Trafodir hefyd dreftadaeth chwaraeon Cymru yn fwy cyffredinol, mewn pennod ar rôl cefn gwlad fel iard chwarae genedlaethol sy’n edrych ar yr isadeiledd a grëwyd wrth i feicio, cerdded y mynyddoedd a hosteli ieuenctid ddod yn fwy poblogaidd ar ddechrau’r ugeinfed ganrif.

Ceir yn Fields of Play 172 o ffotograffau hanesyddol a chyfoes gwych, gan gynnwys llawer o ddelweddau sydd heb eu gweld o’r blaen o archif Aerofilms yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. Mae’r gyfrol yn dadansoddi ac yn adrodd hanes yr agwedd hynod bwysig hon ar dreftadaeth adeiledig Cymru a bydd yn siŵr o gynyddu ein gwerthfawrogiad o leoedd chwaraeon yn y dirwedd.

Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales
Pris y llyfr yw £14.95 ac mae ar gael gan y Comisiwn Brenhinol ac ym mhob siop lyfrau dda.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Wednesday, 5 June 2013

Lleoliad Hyfforddi Archaeoleg Gymunedol (1)

Dyddiad Ago: 31 Mai 2013
Dyddiad Cau: 30 Mehefin 2013
Lleoliad: Aberystwyth

Disgrifiad o'r Swydd:
Cyngor Archaeoleg Prydain
Lleoliad Hyfforddi Archaeoleg Gymunedol

Ydych chi eisiau datblygu’ch gyrfa mewn archaeoleg?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio’n uniongyrchol ag amrywiaeth eang o gymunedau?

Nod penodol y Lleoliadau Bwrsari Archaeoleg Gymunedol a gynigir gan Gyngor Archaeoleg Prydain yw darparu hyfforddiant i unigolion y mae ganddynt wybodaeth dda eisoes o theori a thechnegau archaeolegol ac sy’n awyddus i feithrin eu sgiliau i’w defnyddio yn eu gyrfa yn y dyfodol i gryfhau cysylltiadau rhwng y proffesiwn archaeolegol ac amrywiaeth eang o gymunedau.

Ariennir y bwrsarïau gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri drwy ei rhaglen Sgiliau i’r Dyfodol, gyda chymorth English Heritage, Cadw a Historic Scotland.

Bydd un Lleoliad Hyfforddi Archaeoleg Gymunedol derfynol (heb ffocws ar ieuenctid) ar gael o fis Medi 2013. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn bwrsari cyflogedig o £17,000.

Bydd y lleoliad yn:
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (Aberystwyth)

I gael manylion llawn y swydd ewch i’n gwefan lle gallwch lwytho pecyn cais i lawr (sy’n cynnwys disgrifiad swydd llawn a manyleb person) http://new.archaeologyuk.org/community-archaeology-training-placement

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: Dydd Sul 30 Mehefin 2013

Graddfa Cyflog: TSB
Cyflog: £17,000 per annum
Hyd y cytundeb: 12 month
Cysylltwch â: Toby Driver

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

LinkWithin