Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Friday, 7 June 2013

Pe Bai’r Cerrig Mud Hyn Yn Gallu Siarad...


Dydd Gwener Mehefin 14eg 7pm Eglwys Ysbyty Cynfyn

Mae mynwentydd yn lleoedd arbennig sy’n llawn gwybodaeth achyddol a all fod yn ddefnyddiol iawn os nad oes cofnodion papur ar gael. Bydd y sgwrs hon yn ymdrin â phrosiect cymunedol sydd wedi canolbwyntio ar boblogaeth ardaloedd mwyngloddio Ceredigion.

Fel rhan o’r wythnos Coleddu Mynwentydd bydd Samantha Jones, archaeolegydd cymunedol y Prosiect Cysylltiadau Metel, yn rhoi sgwrs gyda lluniau ar y gwaith diweddar yn Eglwys Ysbyty Cynfyn.
Croeso i bawb

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â Samantha Jones,
samantha.jones@cbhc.gov.uk
Ffôn: 01970 621203

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin