Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Wednesday, 31 July 2013

Yr Ŵyl Archaeoleg: “Llwyddiant Tanbaid”!

Cael hwyl gyda chwyddwydrau ac awyrluniau yn Niwrnod Hwyl Penparcau
Diolch i bythefnos di-baid o heulwen braf fe gafodd mynychwyr Gŵyl Archaeoleg 2013 amser bythgofiadwy yn Aberystwyth. Mae’r lluniau sy’n dilyn yn dangos rhai o’r 750 a mwy o selogion a fu’n mwynhau digwyddiadau’r Comisiwn Brenhinol. Roedd y rhain yn cynnwys dyddiau cymunedol ym Mhenparcau a Llan-non, darlith i ddathlu lansio Cymdeithas Hanes ac Archaeoleg Llŷn, cyflwyniad ar waith Falcon Hildred, yr arlunydd tirweddau diwydiannol, a thaith dywys i fryngaer Pen Dinas dan arweiniad Dr Toby Driver. Cadwch eich llygaid ar agor am glawr blaen rhifyn nesaf Newyddlen Cyngor Archaeoleg Prydain (diwedd yr Haf 2013) a fydd yn dangos byddin o archaeolegwyr brwd yn ymlwybro at y copa!

Selogion yn brasgamu i gopa bryngaer Pen Dinas er gwaethaf gwres yr haul crasboeth

Rhoi delwedd Coflein o Aberystwyth wrth ei gilydd
Nikki Vousden o’r Comisiwn Brenhinol yn egluro cyfrinachau maglau pysgod yn y Diwrnod Agored Cloddiadau Cymunedol, Heol Non, Llan-non, a drefnwyd gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol DyfedDr Peter Wakelin yn siarad â llond yr ystafell o bobl ar waith Falcon Hildred

Ymwelwyr yn mwynhau taith safle yn ystod y Diwrnod Agored Cloddiadau Cymunedol, Heol Non, Llan-non

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #CBHCymru

Share this post:

Monday, 29 July 2013

‘Worktown’ at the National Slate Museum

Falcon Hildred (centre), with staff from the Royal Commission and the National Slate Museum.

An exhibition of more than 30 prints by the north-Wales based artist Falcon Hildred has recently gone on display at the National Slate Museum in Llanberis. This is the second exhibition of the artist’s work since the Royal Commission acquired his unique collection of more than 600 drawings and watercolours in 2011, and the first ‘Worktown’ exhibition to take place in Wales.

Falcon Hildred is a highly accomplished artist who has dedicated his working life to recording the buildings and landscapes of nineteenth and twentieth-century industry, producing works of high aesthetic, historic and social value. He has recorded in detail technological and engineering change and a rapidly disappearing way of life. The drawings record Blaenau Ffestiniog (the artist’s home since 1969 and a place he has recorded extensively), and a number of industrial towns in Wales and England. The exhibition was curated especially for the National Slate Museum, which sits at the heart of the industrial slate landscape of Snowdonia. Speaking at the opening, Falcon commented that seeing his drawings at the slate museum was ‘like seeing them coming home.’

The Falcon Hildred Collection was acquired in 2011 with support from the Heritage Lottery Fund and in partnership with the Ironbridge Gorge Museum Trust. The free exhibition will be on display at the National Slate Museum until the 6th January 2014. For further information about visiting the National Slate Museum, visit their website: http://www.museumwales.ac.uk/en/slate/

Visitors enjoying the short film about the artist, commissioned especially for the project.

Falcon Hildred signing copies of the Royal Commission’s book Worktown: The Drawings of Falcon Hildred, which accompanies the exhibition.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Thursday, 25 July 2013

The Royal Commission’s Medwyn Parry to lead motorcycle cavalcade on visit to UK Thankful Villages

Royal Commission’s staff wish everyone taking part a safe journey.

It all began with a conversation about a year ago about the forthcoming 100th anniversary of the start of World War 1. The conversation was between Medwyn Parry from Reader Services and myself, Deanna Groom, Maritime Officer.

‘Now Medwyn, what are the really iconic World War I sites in Wales that we should start thinking about doing more survey work on or researching?’, I said.

‘Well, there are sites such as the practice trenches at Bodelwyddan and Penally. Toby Driver has taken some wonderful aerial photographs of those recently’, Medwyn replied.

‘We should do something about the shipping losses around the coast from submarine attacks… but are there any other really great stories yet to be told?’, I said

‘Well, there are the Thankful Villages…’, Medwyn said.

And so Medwyn told me the story of the 51 villages where every soldier who went to war, fought through the real horrors of trench warfare, actually came home safely.

Now Medwyn Parry with fellow motorbike enthusiast, Dougie Bancroft, are about to set off on a 9 day, 2500 miles journey, to visit to each of those villages and deliver a special commemorative plaque. Many of the villages have parties planned to welcome them to celebrate their village’s unique status and the reasons they have to be thankful within their communities today.

The charities benefiting from the fundraising include The Royal British Legion, who support former and serving military personnel, their families and dependants.

The Royal Commission’s staff would like to wish everyone taking part a safe journey and every success.

The event begins on Saturday 27 July at Llanfihangel y Creuddyn, Ceredigion, at 8am, and passes through Herbranston, Pembrokeshire, and Colwinston, Glamorgan, on the same day. The ride is due to finish back at Llanfihangel-y-Creuddyn, Ceredigion, at around 19.30pm on Sunday 4 August.

Search online for Thankful Villages 2013 news feeds and for more information on the schedule.

To learn more about these practice trench complexes and to see some of  Toby’s images, follow these Coflein links:


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Monday, 22 July 2013

Diwrnod Gwych Allan: Sioe Frenhinol Cymru, Abergele, 1950Hanner can mlynedd yn ôl fe symudodd Sioe Frenhinol Cymru i’w safle parhaol yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt. Cyn hynny roedd y sioe wedi cael ei chynnal mewn ardal wahanol bob blwyddyn. Yn ddiweddar fe ddaeth y Comisiwn Brenhinol o hyd i hen awyrlun o Gasgliad Aerofilms o un o’r sioeau cyntaf a gynhaliwyd ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Cafodd y sioe ei chynnal yn Abergele o Ddydd Mercher hyd Ddydd Gwener, 26-28 Gorffennaf 1950. Cafodd y dyddiadau eu dewis yn ofalus, rhwng Sioe Frenhinol Swydd Gaerhirfryn a Sioe Swydd Efrog. Roedd nifer yr ymwelwyr yn uchel iawn, gyda 61,311 yn mynd drwy’r giatiau, a gwnaed elw o £3,814. Roedd safle’r sioe, lle mae stâd dai Maes Canol heddiw, yn edrych dros y gors at Ruddlan ac Afon Clwyd. Uchafbwynt y sioe oedd arddangosiad gan Heddlu Marchogol Lerpwl, a fyddai’n patrolio’r dociau, gemau pêl-droed a chyfarfodydd rasio ar gefn ceffyl ar yr adeg hon. Mewn adroddiad diweddarach am sioe 1950, ysgrifennodd Vernon Hughes, “Roedd y tywydd yn ystod y tri diwrnod yn gynnes a heulog, roedd y cae’n orlawn o bobl siriol a bodlon, roedd yr arlwywyr yn brysur, ac roedd y masnachwyr wrth eu stondinau yn amlwg wrth eu bodd, roedd pebyll eraill yn llawn arddangosion ac, yn bwysicaf oll, roedd y ffermwyr a’u teuluoedd yn cael amser bendigedig yn y tywydd hafaidd – arwydd sicr ei bod hi’n sioe dda.” Bryd hynny, fel heddiw, roedd Sioe Frenhinol Cymru yn bendant yn achlysur hwyliog i’r teulu cyfan – yn enwedig mewn heulwen braf!

Os oes gennych atgofion am sioe Abergele ym 1950, beth am ddod i stondin y Comisiwn Brenhinol yn y sioe eleni (CCA 785) a rhoi’r hanes i ni neu ffonio’r Comisiwn ar 01970 621200. Gallwch weld delweddau unigryw eraill o Gasgliad Aerofilms ar Coflein, cronfa ddata ar-lein y Comisiwn Brenhinol.

Nodiadau i Olygyddion:
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yw corff ymchwilio ac archif cenedlaethol amgylchedd hanesyddol Cymru. Ef sydd â’r rôl arweiniol o ran sicrhau y caiff treftadaeth archaeolegol, adeiledig ac arforol Cymru ei chofnodi’n awdurdodol, a bydd yn ceisio hyrwyddo deall a gwerthfawrogi’r dreftadaeth honno yn y wlad hon ac mewn gwledydd eraill.
Gwefan: www.cbhc.gov.uk

Casgliad Aerofilms
Mae Casgliad Aerofilms yn cynnwys mwy na miliwn o eitemau, gan gynnwys negatifau ac albymau o ffotograffau. Yn dyddio o 1919 hyd 2006, mae’r delweddau’n dangos y newidiadau mawr sydd wedi digwydd yng ngwledydd Prydain yn ystod yr 20fed ganrif. Dyma’r casgliad mwyaf a phwysicaf o awyrluniau o Brydain a dynnwyd cyn 1939.

Cafodd y casgliad mawr hwn o awyrluniau hanesyddol ei brynu gan English Heritage, mewn partneriaeth â Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion yr Alban, yn 2007. Cyd-reolir y casgliad gan y tri phartner.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:
Nicola Roberts, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru nicola.roberts@cbhc.gov.uk    Ffôn: 01970 621248    Symudol: 07866050316

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Thursday, 18 July 2013

Tragic stories of Great Gale among winners of ‘Tell Us Your Story’ competitionFour new films showcasing the work of archives in Wales were launched today at Flintshire Record Office as part of the recent ‘Tell Us Your Story’ competition.

Users of Welsh archives were asked to submit a story about their experiences and discoveries as a result of using the service. Six of the winning stories have been made into films and four of these are stories from North Wales which were shown at the event.

Among the winners, and subject of one of the six films, is Royal Commission Maritime Officer Deanna Groom, who researched shipping losses around the Welsh Coast during a storm in 1859 including a Liverpool-Melbourne passenger vessel called The Royal Charter which was lost on Anglesey.

Deanna adds, “There are many sad stories, but also ones of bravery and courage associated with each wreck. The stories of aid given by local people to shipwreck survivors reaffirm faith in human kindness”. Deanna describes the tale of the EAGLE, a wooden sloop built at Newquay in 1819 which was registered at Aberystwyth – the Royal Commission’s home town. It was driven ashore near Conwy during the Great Charter Gale and a letter from the master, John Richards of Borth, appeared in the Caernarvon and Denbigh Herald, held at Gwynedd Archives, for the 19 November 1859, Pg3 Col 1.

The letter begins: ‘Dear Sir, my vessel, THE EAGLE of Aberystwyth having been totally wrecked during the late gales off Llandrillo, and my poor wife and child drowned on the sad occasion, I shall feel extremely obliged if you will allow me through the medium of your paper to communicate my most sincere and heartfelt gratitude to those humane and hospitable people of Aberegle and Rhyl, on whose hospitable shore I was cast…’

The Great Gale Shipwrecks Project is a joint Royal Commission and Cadw project investigating shipwrecks and its impact on coastal communities around Wales with local schools. Deanna’s prize money has been used to buy copies of books about the Royal Charter shipwreck to donate to schools involved in the project.

The extensive Great Gale collections can be view on People’s Collection Wales at: http://www.peoplescollection.co.uk/Collection/1515-the-great-storm-of-1859

All the films can be viewed on the Welsh Archives YouTube channel or alternatively visit archiveswales.org and click on the link.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Monday, 15 July 2013

Festival of Archaeology at the Royal Commission 2013

Family fun at the Royal Commission stand
This year’s Festival of Archaeology got off to a great start on Saturday, 13 July, with two Royal Commission events in Penparcau. Throughout the afternoon, visitors flocked to the Penparcau Fête marking the 60th anniversary of Llwyn yr Eos primary school and organised by Penparcau Community Forum. While many children enjoyed special activities at the Royal Commission stand, older residents told their stories and brought old photographs to the People’s Collection Wales officers.


Residents from Penparcau enjoying some of the People's Collection Wales' photographic images of  the Silver Jubilee celebrations, 1977
 Meanwhile a group of intrepid enthusiasts braved the current heat wave to tackle the slopes of Pen Dinas hillfort under the expert guidance of Dr Toby Driver, reaching the summit to enjoy the cool sea breeze and breathtaking views.
Intrepid enthusiasts approach the summit of Pen Dinas hillfort, NPRN:92236

A breathtaking view to behold for all!

Later in the week, as another Festival of Archaeology event, the Royal Commission will be hosting an evening reception and presentation on the life and work of Falcon Hildred, the Blaenau Ffestiniog-based industrial landscape artist. Here, at the Commission’s offices in Aberystwyth, on Wednesday 17 July 6―8pm, there will be an opportunity to view original drawings and an exhibition, and enjoy a talk by Dr Peter Wakelin, Secretary of the Royal Commission on Worktown: The Drawings of Falcon Hildred. Light summer refreshments will be provided and the evening is open to all.


Two views of Pant-yr-ynn Mill  (NPRN: 28620) as drawn by Falcon Hildred

For details on other Royal Commission events for the Festival of Archaeology, please visit our web page.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Friday, 12 July 2013

Gwewch Archaeoleg ar gyfer Gŵyl Archaeoleg eleni! 13-28 Gorffennaf, 2013Cadwch eich dwylo’n brysur yr haf hwn a helpwch ni i ddathlu’r drydedd Ŵyl Archaeoleg ar hugain, rhwng 13 a 28 Gorffennaf. Os ydych erioed wedi ffansïo gwau gorchudd tebot ar siâp cwt crwn Castell Henllys, neu stop drws Pontcysyllte, neu os oes gennwch awch i ddangos eich arddull Celtaidd, dyma gyfle i chi roi’ch dychymyg a’ch creadigrwydd ar waith. Bydd enillydd y gystadleuaeth yn derbyn pecyn gwau gwerth £25 gan Ramshambles York, aelodaeth o Gyngor Archaeoleg Prydain a chopi o lyfr diweddaraf y Cyngor ― Star Carr: Life After the Ice Age.

Y cyfan mae angen ei wneud i gystadlu yw:
1. Tynnwch ffotograff o’ch gwaith gwau.
2. Dilynwch yr Ŵyl Archaeoleg ar Pinterest yn www.pinterest.com/festivalofarch.
3. Anfonwch y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwch ar gyfer Pinterest i festival@archaeologyUK.org a gofynnwch am gael eich ychwanegu at y bwrdd grŵp “Archaeology Fest Knit”.
4. Piniwch eich delwedd ar y bwrdd “Archaeology Fest Knit” gyda’r hashtag #FestArchKnit a phennawd byr.

Yn olaf, rhowch eich delweddau ar dudalen Facebook y Comisiwn Brenhinol neu anfonwch neges Trydar i ni i ddangos eich campwaith treftadaeth.

Mae mor syml â hynny! Pob lwc! I gael ysbrydoliaeth, porwch yn ein delweddau ar Coflein!

Mae’r gystadleuaeth yn gorffen am ganol nos 28 Gorffennaf. Dewisir un enillydd gan y beirniaid. Bydd Cyngor Archaeoleg Prydain yn rhoi gwybod i’r enillydd drwy e-bost.
Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Thursday, 4 July 2013

Ffair Haf Penparcau, 13 Gorffennaf 2013

Bryngaer Pen Dinas, Aberystwyth.

Fel rhan o ddigwyddiadau Gŵyl Archaeoleg Prydain eleni, bydd y Comisiwn Brenhinol yn mynychu ffair haf Ysgol Llwyn yr Eos ar Ddydd Sadwrn, 13 Gorffennaf, yr un diwrnod ag y bydd Dr Toby Driver yn arwain taith gerdded i Ben Dinas, y gaer o Oes yr Haearn. Mae’r ysgol ger y Neuadd Goffa, Penparcau, lle bydd y daith yn gorffen. Trefnwyd y ffair i ddathlu pen-blwydd yr ysgol gynradd, Ysgol Llwyn yr Eos, yn drigain oed ac fe fydd gweithgareddau rhwng canol dydd a 9 o’r gloch y nos. Bydd y digwyddiadau’n cynnwys arddangosiadau gan y grŵp ail-greu hanesyddol Normannis, sioe gŵn, dawns stryd, paffio ac ymarfer paffio, corau, a llawer mwy. Bydd y Comisiwn Brenhinol yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau cyffrous i’r plant drwy gydol y dydd, gan gynnwys gweithgaredd difyr iawn wedi’i seilio ar gopïau o’r mapiau modern a hanesyddol o Aberystwyth sydd ym meddiant y Comisiwn a chwilen symudol raglenadwy o’r enw Bee-Bot! Dewch atom yn llu i ddarganfod mwy.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Nicola Roberts, Ffôn: 01970 621248, neu Fforwm Cymunedol Penparcau, Ffôn: 01970 611099.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWalesShare this post:

LinkWithin