Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 18 December 2012

Addoliad y Doethion

Y ffenestr orllewinol yn Eglwys Sant Deiniol, Penarlâg, Sir y Fflint, yn dangos Addoliad y Doethion.
DI2005_0594, NPRN 310514
Mae’r ffenestr hon yn Eglwys Sant Deiniol, Penarlâg, Sir y Fflint. Mae’n portreadu Addoliad y Doethion a chafodd ei dylunio gan Syr Edward Burne-Jones (1833-98).
Manylyn o’r ffenestr, yn dangos y Forwyn Fair,
y baban Iesu ac angylion.
DI2005_0594, NPRN 310514

Arlunydd a dylunydd Prydeinig oedd Burne-Jones a chwaraeodd ran allweddol yn adfywiad celf gwydr lliw ym Mhrydain yn rhan olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Roedd hefyd yn un o’r partneriaid a sefydlodd y cwmni celfyddydau addurnol hynod o ddylanwadol Morris, Marshall, Faulkner & Co. ym 1861, ochr yn ochr â William Morris, Charles Faulkner, Peter Paul Marshall, Dante Gabriel Rossetti, Ford Madox Brown a Phillip Webb. Ailffurfiwyd y cwmni o dan yr enw Morris & Co. ym 1875, ac mae llawer o’i ddyluniadau’n parhau i gael eu defnyddio i addurno cartrefi heddiw.

Mae’r ffenestr hon yn nodweddiadol o’r dyluniadau gwydr lliw a gynhyrchwyd gan Burne-Jones: mae ei feistrolaeth ar ddilladaeth, ei dreswaith llyfn a’r llu o angylion sy’n amgylchynu’r Iesu yn nodweddiadol o’i arddull.
Manylyn o’r ffenestr, yn dangos y Doethion yn dod ag anrhegion o aur, thus a myrr.
DI2005_0594, NPRN 310514

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Friday, 14 December 2012

Delweddu Arforol: Prosiect Scapa Flow

Delweddu Arforol: Prosiect Scapa Flow.

Gallwn gadarnhau mai Mike Postons, cyfarwyddwr 3Deep Media, fydd un o’r prif siaradwyr yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2013. Bydd Mike yn siarad am ddatblygiadau ym maes cofnodi a modelu safleoedd treftadaeth tanddwr, a sut y gall y gwaith hwn gael ei ddelweddu ar gyfer y cyhoedd. Un prosiect y rhoddir sylw arbennig iddo yw prosiect Safle Llongddrylliadau Hanesyddol Scapa Flow sy’n dangos sut y gall mapio a modelu llongddrylliadau hanesyddol gael ei ddefnyddio i ysgogi diddordeb y cyhoedd yn ein treftadaeth arforol.

MAE COFRESTRU NAWR AR AGOR
Gorfennol Digidol 2013 - Manylion Cofrestru

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Thursday, 13 December 2012

Piloting the Internet - Penparcau Community Education Centre

Learning about Britain from Above at the Penparcau Community Education Centre.

On Friday 7th December the Britain from Above event; Piloting the Internet came to Penparcau Community Education Centre. There were two sessions showing people how to use the website to interact with the online collection of aerial photographs taken by Aerofilms Ltd between 1919-1953, one in the morning and one in the afternoon. We had a small but enthusiastic number who joined in on each session.

The structure of the sessions began with a short introductory talk about the project, the origins of the collection and what we’re hoping to achieve with the website. This was followed by an interactive presentation on how to use all the website’s features, with the attendees following the presentation online, exploring and making the most of the site. Several attendees in the afternoon were initially very hesitant using the computer and trying out the website as they had very limited IT experienced. By the end of the session they were enthusiastically browsing the site and searching for locations they had lived in over the years. They were especially impressed with some of the images of the Edgbaston campus in Birmingham as it had looked in the 1920s, long before land was developed around it.

Picture of Edgbaston campus, Brimingham,
from the Aerofilms Collection.
There were also selections of prints from the website alongside more modern images taken of the same places. Everyone enjoyed discussing the changes over time, while enjoying tea, biscuits and mince pies!

We had a few technical difficulties along the way with the PowerPoint presentation freezing for a while but this allowed me to discuss in more detail the vast opportunities of the project. All in all, though a quiet day in terms of numbers, the people who came were very interested and came from a range of backgrounds such as the U3A and the mayor’s office and were keen to take back what they had learnt and pass it on to their friends, families and colleagues. The help packs produced to hand out proved very popular, with people keen to show off the website, and use it as their own reference guide, when they are at home and while helping as a virtual volunteer for us!

Get involved with the Britain from Above project here: www.britainfromabove.org.uk
Find forgotten landscapes and share your stories with us!

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Tuesday, 11 December 2012

Ffonau Clyfar – Ai Dyma Ddyfodol Dehongli Treftadaeth?

Bydd Andrew Kerry-Bedell o KB consultants ac IT's in Conservation yn dod i gynhadledd Gorffennol Digidol 2013 i siarad am ddefnyddio technoleg y ffôn clyfar i ddarparu dehongli symudol ar gyfer cynulleidfaoedd ar safleoedd treftadaeth. Pwyntiau allweddol papur Andrew fydd:
  • Chwyldro’r ffôn clyfar a thueddiadau ymysg defnyddwyr
  • Codau QR, Tagiau NFC, Realiti Estynedig a dehongli symudol arall
  • Ymchwil i ddehongli symudol - profiad Llwybr Cenedlaethol y South Downs
  • Gwneud i ddehongli wedi’i seilio ar y ffôn symudol weithio i bawb - canllawiau ymarferol
  • Trafodaeth - gwersi a ddysgwyd o brosiectau diweddar a chwestiynau


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Monday, 10 December 2012

Adroddiadau Arolygu Uwchdirol Ar Y We

Corn Du Burial Site and Pen y Fan. A winter landscape looking east.

Gall adroddiadau arolygu sy’n deillio o brosiect archaeoleg yr uwchdiroedd y Comisiwn Brenhinol gael eu gweld ar ein gwefan bellach. Mae adroddiadau deng mlynedd gyntaf y prosiect wedi cael eu dwyn ynghyd mewn un adroddiad, tra bo adroddiadau’r deng mlynedd ddiwethaf wedi’u trefnu yn ôl blwyddyn.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

Thursday, 6 December 2012

Inside Welsh Homes Book Launch Success

Visitors to the Royal Commission enjoying talks by authors Richard Suggett and Rachael Barnwell.

Last night, 5th December, despite the cold, many people turned out for the launch of the Royal Commission’s latest book, Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru / Inside Welsh Homes. Visitors enjoyed two lively talks by the authors, Richard Suggett and Rachael Barnwell on the history of the home in Wales. After book signings and refreshed by festive mince-pies and mulled fruit juice they were able to view in our library and search room, displays of original archive material from our extensive collections held by the National Monuments Record of Wales. A slideshow of images from the book are currently available on the BBC Wales website: Capturing life inside Welsh homes.


Original documents and photographs on display,
held by the Royal Commission's archive the National Monuments Record of Wales.

View extra images of the event on the Royal Commission's Facebook page.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

LinkWithin