Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 18 December 2012

Addoliad y Doethion

Y ffenestr orllewinol yn Eglwys Sant Deiniol, Penarlâg, Sir y Fflint, yn dangos Addoliad y Doethion.
DI2005_0594, NPRN 310514
Mae’r ffenestr hon yn Eglwys Sant Deiniol, Penarlâg, Sir y Fflint. Mae’n portreadu Addoliad y Doethion a chafodd ei dylunio gan Syr Edward Burne-Jones (1833-98).
Manylyn o’r ffenestr, yn dangos y Forwyn Fair,
y baban Iesu ac angylion.
DI2005_0594, NPRN 310514

Arlunydd a dylunydd Prydeinig oedd Burne-Jones a chwaraeodd ran allweddol yn adfywiad celf gwydr lliw ym Mhrydain yn rhan olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Roedd hefyd yn un o’r partneriaid a sefydlodd y cwmni celfyddydau addurnol hynod o ddylanwadol Morris, Marshall, Faulkner & Co. ym 1861, ochr yn ochr â William Morris, Charles Faulkner, Peter Paul Marshall, Dante Gabriel Rossetti, Ford Madox Brown a Phillip Webb. Ailffurfiwyd y cwmni o dan yr enw Morris & Co. ym 1875, ac mae llawer o’i ddyluniadau’n parhau i gael eu defnyddio i addurno cartrefi heddiw.

Mae’r ffenestr hon yn nodweddiadol o’r dyluniadau gwydr lliw a gynhyrchwyd gan Burne-Jones: mae ei feistrolaeth ar ddilladaeth, ei dreswaith llyfn a’r llu o angylion sy’n amgylchynu’r Iesu yn nodweddiadol o’i arddull.
Manylyn o’r ffenestr, yn dangos y Doethion yn dod ag anrhegion o aur, thus a myrr.
DI2005_0594, NPRN 310514

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin