Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Monday, 22 April 2013

Cyfle i’r Cyhoedd Weld Tapestri Big Pit o 1 Mai

Tapestri Big Pit. Hawlfraint: Mad Mountain Stitchers

Bydd y tapestri anhygoel o Big Pit, Blaenafon, a grëwyd y llynedd gan y Mad Mountain Stitchers ac a gafodd sylw ym mlog Treftadaeth Cymru ym mis Medi, yn cael ei arddangos yn Big Pit o 1 Mai 2013. Gan ddefnyddio nifer o wahanol ddefnyddiau a thechnegau hynod o greadigol, bu Margitta Davis, Ann Notley, Penny Turnbull, Milli Stein a Jan Winstanley wrthi am ddwy flynedd yn creu’r tapestri rhyfeddol a dyfeisgar hwn, gan fanteisio ar ddelweddau o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru ac, yn arbennig, lluniau o gasgliad John Cornwell.

  
Chwith: Twnnel cysylltiol rhwng Gwaelod y Pwll a Bwa’r Afon. NPRN 433 (Gasgliad John Cornwell)
De: Y gweithfeydd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ym Mhyllau Coety. NPRN 433 (Gasgliad John Cornwell)

Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) sy’n dal y casgliad cenedlaethol o wybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru o’r cyfnodau cynharaf hyd heddiw. Ceir yn y casgliadau bron 2,000,000 o ffotograffau, mwy na 125,000 o luniadau, 32,000 a rhagor o fapiau wedi’u harchifo, a mwy na 530,000 o dudalennau o destun ac adroddiadau. Mae mwy a mwy o’r deunydd hwn ar gael ar Coflein, ein cronfa ddata ar-lein. Yn ogystal, mae’r Comisiwn Brenhinol yn croesawu ymholiadau am ei gasgliadau ac yn cynnig gwasanaeth ymholiadau am ddim i’r cyhoedd.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin