Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 26 March 2013

Archaeoleg yr Ucheldiroedd


Ysgol undydd wedi’i threfnu gan y Comisiwn Brenhinol, Parc Cenedlaethol Eryri ac Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
Plas Tan y Bwlch, Dydd Gwener, 10 Mai 2013

09:45  Dod ynghyd ar gyfer coffi
10.15  Croeso - John Griffith Roberts (Archaeolegydd, Parc Cenedlaethol Eryri)
Cyflwyniad gan y Cynghorydd Caerwyn Roberts OBE, Cadeirydd, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
10.30  Anerchiad agoriadol: Brenhinoedd, arglwyddi, tir comin a chominwyr - David Gwyn (Govannon Consultancy)
11.00 GWAITH DIWEDDAR AR ARCHAEOLEG YR UWCHDIROEDD YNG NGHYMRU
Cyflwyniad i Fenter Archaeoleg yr Uwchdiroedd - Henry Owen-John (Is-gadeirydd, CBHC)
Cadeirydd: Henry Owen John
11.10     Arolygon diweddar yn Sir Feirionnydd - Richard Hayman (Hayman & Horton)
11.30    Uwchdiroedd dwyrain Morgannwg - Paul Sambrook (Trysor)
11.50    Mynyddoedd de-orllewinol Uwchdiroedd Cymru - Jenny Hall (Trysor)
12.10    Uwchdiroedd Cwm Prysor - Tudur Davies (ArcHeritage)
12.30     Cinio a thrafod â’r siaradwyr
13:30  ARCHAEOLEG YN YR UWCHDIROEDD
Cadeirydd: John Griffith Roberts
13.30    Ffyrdd Rhufeinig yn Eryri - David Hopewell (YAG)
13.55    Arolygu a Chyflwyno’r Diwydiant Llechi - Louise Barker (CBHC)
14:20    Gwaith diweddar yn Ninas Emrys - Kathy Laws (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
14:45    Te/coffi
15:15    Rhyngweithio rhwng dyn a’r amgylchedd yn Eryri yn y gorffennol: stori o’r cofnod palaeo-amgylcheddol - Tim Mighall (Prifysgol Aberdeen)
15:45    Cadwyni Bronaber - Bob Johnston (Prifysgol Sheffield)
16:15    Bywydau yn y dirwedd: archaeoleg gymhleth bryniau Gwynedd oddi fry - Toby Driver (CBHC).
16:45     Yr ysgol undydd yn dod i ben

I gofrestru, byddwch cystal â chysylltu â David Leighton ar 01970-621204 neu yn david.leighton@rcahmw.gov.uk. Cost yr ysgol undydd yw £10.00, sy'n cynnwys cinio os archebwch ymlaen llaw: talwch â’ch cerdyn credyd wrth gofrestru.

Sylwer: bydd yr ysgol undydd yn cael ei chynnal yn ddwyieithog a darperir cyfleusterau cyfieithu ar y pryd.

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RSS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin