Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Friday, 8 March 2013

Y Rhyfel Byd Cyntaf A'r Profiad Cymreig - Pontardawe


Bydd y deunydd yma ar gael ar wefan Casgliad y Werin Cymru a dywedodd Carys Morgan, un o swyddogion y prosiect:

‘Mae casglu a rhannu’r eitemau yma, sy’n aml yn bersonol a theimladwy iawn, yn cyfrannu’n fawr at ein dealltwriaeth ni o’r Rhyfel a Chymru’n ystod y cyfnod hwn, ac mae’n ffordd bwysig o goffáu canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr. Gallwch gyfrannu i’r prosiect trwy ddod i’r digwyddiadau a chael eich deunydd wedi sganio gan ein staff. Neu, gallant gyfrannu eitemau neu atgofion trwy ymweld â gwefan Casgliad y Werin Cymru, www.casgliadywerincymru.co.uk, os nad ydych yn gallu cyrraedd un o’r digwyddiadau.’

I gyfrannu i’r prosiect, dewch a’ch llythyron, dyddiaduron, tystysgrifau, ffotograffau ac unrhyw gofnod o bwys i’r cyfnod yma, i un o’r digwyddiadau yma rhwng 10yb a 4yh.

12 Mawrth: Canolfan Gelfyddydau Pontardawe
14 Mawrth: Llyfrgell Aberhonddu
18 Mawrth: Llyfrgell Rhuthun
20 Mawrth: Canolfan Gymunedol Picton, Hwlffordd

Gwybodaeth Bellach: Carys Morgan carysm@culturenetcymru.com neu 01970632500

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin