Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Monday, 6 June 2016

Llechi Cymru yng Ngŵyl y Gelli


Cafodd cyhoeddiad diweddaraf y Comisiwn Brenhinol, Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes, gryn sylw yng Ngŵyl y Gelli eleni. Traddododd David Gwyn, yr awdur, ddarlith awdurdodol a difyr yno ar bob agwedd ar y diwydiant, o’r diwylliannol i’r technegol ac o’r cartrefi i’r chwareli.

Cadeiriwyd y sesiwn gan Christopher Catling, Ysgrifennydd y Comisiwn Brenhinol, ac un o’r prif bynciau a drafodwyd oedd y cais dan arweiniad Cyngor Gwynedd i ennill statws Treftadaeth Byd i’r Diwydiant. Roedd cefnogaeth frwd y gynulleidfa i’r cais yn hynod galonogol.

Gan Louise Barker

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin