Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Wednesday, 27 January 2016

Gorffennol Digidol 2016: Strategaethau Marchnata Digidol ar gyfer Twristiaeth Treftadaeth


Gwaith Croeso Cymru yw marchnata cyrchfannau a lleoedd. Busnes wedi’i arwain gan gynnwys yw hyrwyddo a gwerthu lleoedd ac, os meddyliwch am y peth, mae yna wlad gyfan sy’n creu, yn curaduro ac yn rhannu cynnwys gwych am Gymru.

Ond sut mae manteisio i’r eithaf ar yr hyn a all fod yn ecosystem gynnwys rymus iawn i helpu i gyflawni amcanion marchnata penodol?

Mae gan Jon Monroe, Pennaeth Arweinyddiaeth Ddigidol Croeso Cymru, brofiad ac arbenigedd yn deillio o fyd cystadleuol teithio a thwristiaeth, ac o arwain tîm digidol Croeso Cymru. Gan ddefnyddio astudiaethau achos diddorol bydd yn egluro ymagwedd y tîm at farchnata digidol wedi’i arwain gan gynnwys, gan ddangos canlyniadau’r ymdrechion hyn, trafod rhai o’r gwersi ymarferol a ddysgwyd ac amlinellu sut gallai hyn gael ei gymhwyso at safleoedd twristiaeth a thwristiaeth treftadaeth.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin