Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 26 January 2016

Gorffennol Digidol 2016: Dronau Technoleg Uchel ac Arddangosfeydd Ymgollol – Manteisio ar Dechnolegau Newydd ar gyfer Treftadaeth Ddigidol


Fydd hi ddim yn syndod i chi glywed bod Realiti Rhithwir (VR), Realiti Estynedig (AR) a thechnolegau system ddi-beilot (UxV) megis dronau ar gael ar raddfa ehangach erioed i ddiwydiant, ymchwilwyr a hobïwyr fel ei gilydd. Mae rhai yn credu bod y cynnydd mawr mewn cynhyrchion technoleg uchel fel y rhain yn fygythiad i gymdeithas ar lawer lefel. Fodd bynnag, o safbwynt treftadaeth ddigidol neu rithwir, ac yn y dwylo iawn, maent hwy hefyd yn cynnig posibiliadau cyffrous a mwyfwy fforddiadwy o ran datblygu a darparu profiadau addysgol cyfoethog a rhyngweithiol ar gyfer amrywiaeth eang o ddefnyddwyr terfynol a chynulleidfaoedd.

Yn y cyflwyniad hwn, bydd yr Athro Bob Stone, Cyfarwyddwr y Tîm Technolegau Rhyngwyneb Dynol ym Mhrifysgol Birmingham, yn disgrifio nifer o astudiaethau achos ym maes treftadaeth arforol gan mwyaf a ddatblygwyd yn ystod 2014 a 2015 lle mae technolegau VR, AR a drôn wedi cael eu defnyddio’n effeithiol iawn wrth arolygu ac ail-greu’n ddigidol safleoedd sydd yn aml yn anhygyrch ac wrth gyflwyno’r canlyniadau i ystod eang o gymunedau a phobl o sawl oedran. Mae’r portffolio o astudiaethau achos yn cynnwys safleoedd llongddrylliadau’r SS James Eagan Layne (Whitsand Bay, 1945); Llong Danfor A7 Ei Mawrhydi (Whitsand Bay, 1914); y Maria (Firestone Bay, Plymouth 1774) – lle cafwyd yr achos cyntaf o danforwr yn colli ei fywyd; llongddrylliadau Llyn Hooe yn Plymouth; cynefin is-for cyntaf y DU – y GLAUCUS (1965) – sydd bellach yn sgerbwd rhydlyd ger Breakwater Fort yn Plymouth; a phrosiect llongddrylliad yr Anne (1690), lle cafodd llong hanesyddol ei hatgyfodi’n ddigidol am y tro cyntaf erioed gan ddefnyddio technegau Realiti Estynedig ar fwrdd ‘quadcopter’ a fu’n hedfan dros orffwysfan terfynol y llong ar Draeth Pett Level ger Hastings.
Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin