Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Thursday, 22 May 2014

Y Comisiwn Brenhinol yn Dychwelyd i Gastell y Gelli ar gyfer Gŵyl y Gelli 2014

Llun o Gastell y Gelli, yn dangos y castell o’r drydedd ganrif ar ddeg (chwith) a’r plasty o’r ail ganrif ar bymtheg (de)
Mae Castell y Gelli (NPRN:25593) wedi’i leoli yng nghanol y Gelli Gandryll, cartref Gŵyl Lenyddol y Gelli a gynhelir bob blwyddyn. Mae’r ŵyl, sydd bellach yn ei 27ain flwyddyn, yn para am 10 diwrnod ac yn denu awduron, artistiaid a pherfformwyr o bedwar ban byd. Caiff ei chynnal o 22 Mai hyd 1 Mehefin eleni.

Yn 2011, cafodd Castell y Gelli, sy’n adeilad rhestredig Gradd I, ei drosglwyddo i berchenogaeth elusen gofrestredig, Ymddiriedolaeth Castell y Gelli. Nod yr Ymddiriedolaeth, drwy weithio gyda Cadw a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yw sicrhau bod y safle’n cael ei ddiogelu’n barhaol. Prosiect cymunedol yw hwn sy’n hybu proses o ailddarganfod, gwarchod ac adfer gyda’r bwriad o adfywio’r castell a’i droi’n ganolfan ar gyfer diwylliant, celf, crefft ac addysg. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cynnal teithiau drwy’r castell yn ystod yr ŵyl eleni. Bydd Richard Suggett, Uwch Ymchwilydd y Comisiwn Brenhinol, yn arwain teithiau (sydd eisoes wedi’u bwcio’n llawn) ar Ddydd Gwener 23 Mai a Dydd Sadwrn 31 Mai.

Wedi’i leoli ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, yr hyn sy’n gwneud Castell y Gelli yn anarferol yw bod rhywun wedi byw ynddo’n ddi-dor ers 800 o flynyddoedd. Cafodd ei godi yn y ddeuddegfed ganrif a dim ond yn yr ugeinfed ganrif y cafodd ei adael yn wag. Ystyrir ei fod yn un o’r safleoedd aml-gyfnod pwysicaf ar yr ochr Gymreig i’r ffin. Mae’r castell canoloesol wedi goroesi, ac mae’r porth o’r drydedd ganrif ar ddeg a’r gatiau pren cynnar yn dal yn gyfan. Y gatiau pren, gyda’u cleddyfau croes gwreiddiol, yw un o dair neu pedair enghraifft sydd wedi goroesi ym Mhrydain.
 
Castell y Gelli: y porth o’r drydedd ganrif ar ddeg a’r gatiau pren cynnar


Cafodd Tŷ’r Castell, plasty Jacobeaidd o’r ail ganrif ar bymtheg, ei adeiladu gydag ochr gorthwr y castell. Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi dyddio’r coed yn y tŷ tri-llawr drwy gyfrif blwyddgylchau, ac wedi darganfod iddo gael ei godi ym 1636. Er gwaethaf dau dân yn yr ugeinfed ganrif, mae’r adeiladwaith yn parhau’n gadarn.


Tŷ’r Castell a gorthwr pedwar-llawr y castell

Wrth i’r gwaith ailddarganfod fynd yn ei flaen, mae’n dod yn fwyfwy amlwg bod gan y castell lawer o nodweddion pensaernïol pwysig iawn, ac unigryw efallai. Bydd y muriau’n cael eu cyfnerthu, a’r nod yw atgyweirio yn hytrach nag adnewyddu. Mae’n galondid gweld bod nodweddion hanesyddol y castell yn cael y fath ofal a bod yr adeilad a’r tiroedd unwaith eto yn dod yn ganolbwynt i’r gymuned leol.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin