Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 12 January 2016

Gorffennol Digidol 2016: Prototeipio, arolygu, arsylwi a data – sut mae tystiolaeth defnyddwyr yn gwella’ch gwasanaethau?
Bydd Andrew Lewis o Amgueddfa Victoria & Albert (V&A) yn ystyried sut y gallwch ddeall eich defnyddwyr mewn ffyrdd a fydd yn arwain at greu gwasanaethau digidol sy’n ystyrlon iddyn nhw. Gan ddefnyddio enghreifftiau o wasanaethau byw a ddatblygwyd gan dîm Cyfryngau Digidol y V&A, bydd yn edrych ar sut y gallwch gefnogi egwyddorion dylunio defnyddiwr-ganolog yn ymarferol drwy gynllunio sut y byddwch chi’n casglu ac yn cyflwyno tystiolaeth ynghylch eu heffeithiolrwydd.


Bydd Andrew yn dangos sut y bydd profi iterus ac arsylwi defnyddwyr syml gyda phrototeipiau yn helpu i sicrhau nad yw sefydliadau’n buddsoddi’n ddamweiniol mewn nodweddion neu hyd yn oed gwasanaethau cyfan nad oes eu hangen. Bydd yn dangos hefyd sut y bydd gweithredu’n feddylgar ddulliau cipio data ymddygiadol yn eich galluogi i weld sut mae defnyddwyr yn defnyddio eich cynhyrchion digidol mewn gwirionedd. Bydd yn esbonio sut mae’r strwythur a ddewiswch ar gyfer cipio data am ddefnyddwyr yn effeithio ar ba mor effeithiol y gallwch ei adrodd a’i gyflwyno o fewn eich sefydliad, gan ganiatáu i chi ddylanwadu’n well ar newidiadau buddiol wedi’u seilio ar dystiolaeth gref.

Rhai enghreifftiau fydd: sut i gymharu cymhelliant blaenorol ag ymddygiad gwirioneddol ar y safle; sut i fesur pa mor ddefnyddiadwy yw dyluniadau rhyngwyneb mewn gwirionedd, y tu hwnt i ba mor dda maen nhw’n edrych ar bapur; sut mae lleoli a geirio galwadau-i-weithredu yn effeithio ar ddefnydd; pa ystumiau mae pobl yn eu defnyddio ar ddyfeisiau cyffwrdd; faint o amser mae pobl yn ei dreulio ar rannau sain eich dehongliadau; beth mae pobl yn ceisio ei gyrchu mewn gwirionedd dros eich Wi-Fi a llawer mwy.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin