Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 19 January 2016

Gorffennol Digidol 2016: Cijferboek Cultureel Erfgoed, Arolygu a Monitro Treftadaeth Ddigidol yn Fflandrys


Cynllun o eiddo Asiantaeth Celfyddydau a Threftadaeth Llywodraeth Fflandrys a FARO: Y Rhyngwyneb Ffleminaidd ar gyfer Treftadaeth Ddiwylliannol yw Cijferboek cultureel erfgoed (cyfieithiad llythrennol: llyfr ffigurau treftadaeth ddiwylliannol). Mae’n casglu ffigurau ddwywaith y flwyddyn am weithrediad amgueddfeydd, archifdai a llyfrgelloedd treftadaeth awdurdodedig (y rhai sydd â label ardystio). Mae’n cynnwys data am y drefn reoli, staff, gwirfoddolwyr, adnoddau ariannol, isadeiledd, maint y casgliad a’r dull o’i reoli, gweithgareddau, amodau mynediad, nifer yr ymwelwyr a gwasanaethau.

Bydd Bert de Nil yn trafod sut mae’r data hwn yn ei gwneud hi’n bosibl i’r sector treftadaeth ddiwylliannol gael ei monitro gyda chymorth ystadegau manwl gywir a sut y gall fod yn sail i bolisi a chynnal treftadaeth ddiwylliannol.

Rhai dangosyddion sylfaenol yw cofrestru, digido a hygyrchedd ar-lein casgliadau treftadaeth, ac ers 2014, data am gasgliadau o darddiad digidol (perchenogaeth, cofrestru a hygyrchedd ar-lein), rheoli treftadaeth ddigidol (ariannu, defnyddio staff a gwirfoddolwyr, lledaenu a defnyddio data, data agored, archifo digidol). Mae rhai cydrannau wedi’u seilio ar yr arolwg ENUMERATE.


Trefnir yr arolwg hwn bob dwy flynedd gan FARO. Yn ogystal â’n galluogi i fonitro datblygiad y sector treftadaeth ddiwylliannol gan ddefnyddio ffigurau cyfoes, gallwn feincnodi’r sefydliadau a chyrff treftadaeth. Mae’r holl ddata ar gael i’r cyhoedd ar y wefan: www.cijferboekcultureelerfgoed.be


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin