Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Friday, 30 January 2015

Swydd Wag - Rheolwr Cyllid (Tîm Strategaeth ac Adnoddau)

Lleoliad: Aberystwyth

Amrediad Cyflog £27,550 - £33,900
37 awr yr wythnos – penodiad parhaol
(Bydd y penodiad ar neu’n agos at y cyflog lleiaf ar gyfer y band cyflog) 

Bu’r Comisiwn Brenhinol mewn bodolaeth ers 106 o flynyddoedd ac mae’n chwilio am Reolwr Cyllid newydd i lenwi rôl bwysig yng ngham nesaf ei hanes.


Y Comisiwn Brenhinol, sydd wedi’i leoli yn Aberystwyth, yw corff ymchwilio ac archif cenedlaethol amgylchedd hanesyddol Cymru. Bydd y Rheolwr Cyllid yn gyfrifol am bob agwedd ar reolaeth ariannol y Comisiwn, gan sicrhau ein bod ni’n cyflawni ein cyfrifoldebau o dan ein Gwarant Frenhinol ac i Lywodraeth Cymru.

Bydd y Rheolwr Cyllid yn rheolwr rhagweithiol ac effeithiol a bydd yn brofiadol ym mhob agwedd ar reolaeth ariannol sefydliad. Bydd gan yr ymgeiswyr hyder, hunangymhelliant a sgiliau cyfathrebu a TG da (gan gynnwys Sage), yn ogystal â phrofiad sylweddol a/neu gymwysterau proffesiynol neu academaidd priodol mewn disgyblaeth berthnasol.

Croesewir hefyd geisiadau gan y rheiny y mae ganddynt brofiad o reoli cyllid prosiectau wedi’u hariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri neu’r Undeb Ewropeaidd, neu gyllid cyrff elusennol. Mae datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith cadarnhaol a phroffesiynol â staff a chysylltiadau allanol yn hanfodol i’r swydd hon. Felly byddai’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd yn fantais.

Gellir cael ffurflen gais a manylion pellach gan:-
Mr S Bailey John
Y Comisiwn Brenhinol
Plas Crug
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1NJ

E-bost: stephen.bailey-john@cbhc.gov.uk
Ffôn: 01970 621230
Ffacs: 01970 621246

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00, Dydd Gwener 27 Chwefror 2015. Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Manylion llawn: http://bit.ly/1JTvg9Q


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin