Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Monday, 19 January 2015

Hanes Prosiect Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2015

Nod mentrau niferus y prosiect hwn yw cyflwyno treftadaeth leol gyfoethog y Fwrdeistref Sirol i amrywiaeth mor fawr â phosibl o bobl. Bydd Frank Olding ac Emyr Morgan yn dod i’r gynhadledd Gorffennol Digidol i siarad am y prosiect a dangos sut maent hwy wedi sefydlu partneriaeth rhwng cyrff treftadaeth lleol er mwyn cynnig hyfforddiant a chyngor i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol, a sut maent hwy wedi creu gwefan ar gyfer y prosiect fel bod gan y grwpiau hyn bresenoldeb ar y we a bod modd i’r cyhoedd gyrchu eu harchifau.

O Archif Cymunedol Brynmawr:  Brigâd Dân Brynmawr yn gorymdeithio adeg dadorchuddio’r gofeb ryfel ym 1927.
Mae’r wefan hefyd yn cynnwys adnoddau ar-lein, fformatau ar gyfer ymweliadau ysgol, ac arddangosfeydd â thema i hybu gweithgareddau addysgol a chynyddu ymweliadau ysgol ag atyniadau treftadaeth lleol.

Gwefan: Blaenau Gwent Access to Heritage Project
Twitter: @BGA2H


Gorffennol Digidol 2015
Manylion Cofrestru ar gyfer y Gynhadledd


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin