Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Monday, 8 October 2012

Ysgol Undydd Fforwm Treftadaeth Blaenau Gwent: Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru, 13 Hydref, 11am


Ystyrir yn aml fod ein cartrefi yn adlewyrchu ein gwerthoedd, ein credoau a’n hagweddau. Roedd Isaac Haley yn byw yng Nglan-brân yn Sir Gâr oddeutu 1900 ac fel llawer o berchenogion tai cyfoethog yr adeg honno fe ddefnyddiodd y dechnoleg ffotograffig ddiweddaraf i gofnodi ystafelloedd ei gartref. Defnyddiodd Mr. Haley wardrob gyda drychau i adlewyrchu ei ddelwedd ei hun a chreu’r hunanbortread hwn. DI2012_0180, NPRN 96046 


Ddydd Sadwrn nesaf, 13 Hydref, bydd Rachael Barnwell, aelod o staff y Comisiwn Brenhinol, yn rhoi darlith ar Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru yn Ysgol Undydd Fforwm Treftadaeth Blaenau Gwent a gynhelir yn Nhŷ Bedwellte, Tredegar. Rhai o’r siaradwyr eraill fydd Ritchie Rudd, a fydd yn siarad am Ymosodiad y Frigâd Ysgafn, Andrew Taylor, Bargyfreithiwr, a fydd yn trafod Dau Achos Pwysig o Gamweinyddu Cyfiawnder yng Nghymru, a Bryan Davies, a fydd yn edrych ar y Dr William Price.

Bydd modd gweld arddangosfa deithiol y Comisiwn Brenhinol, Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru, yn Nhŷ Bedwellte o 1 Tachwedd hyd 5 Ionawr 2013. Bydd yn dangos delweddau o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru ochr yn ochr â gwrthrychau o gasgliadau Tŷ Bedwellte. Ategir yr arddangosfa gan lyfr y Comisiwn, Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru, a gyhoeddir cyn bo hir, a fydd yn cynnwys 200 o luniau allweddol o’i archif enfawr.Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin