Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 9 October 2012

The Story of Wales: The Furnace of Change


RCAHMW 3D model of the engine house at Hafod Copperworks, HMC805, nprn:- 33710
 Ar ôl dangos tair rhaglen gyntaf “The Story of Wales” yr wythnos ddiwethaf, bydd modd gweld gweddill y gyfres yr wythnos hon ar BBC2 am 7pm. Heno bydd rhaglen 4, “The Furnace of Change”, yn edrych ar sut y cafodd Cymru ei throi’n rym economaidd byd-eang yn ystod y Chwyldro Diwydiannol, gan roi sylw arbennig i gloddio am gopr ar Fynydd Parys, Ynys Môn, a’i fwyndoddi yn ‘Copperopolis’, Abertawe, a’i allforio oddi yno, a gweddnewid y diwydiant haearn gan deulu Crawshay ym Merthyr Tudful. Bydd hefyd yn ystyried y cynnwrf cymdeithasol a achoswyd gan y newidiadau hyn, megis y terfysgoedd a’r gwrthryfeloedd ym Merthyr Tudful a Chasnewydd a Therfysgoedd Beca yng nghefn gwlad.


Cysylltau i’r safleoedd sy’n cael sylw yn y 4edd raglen:


 
Yn olaf, ceir yn Trysorau Cudd: Hidden Histories, llyfr llawn lluniau gwych y Comisiwn Brenhinol, adran hynod ddiddorol ar ‘Y Genedl Ddiwydiannol Gyntaf’ gan Stephen Hughes a Dr Peter Wakelin, sy’n cyfrannu deg erthygl bwysig ar y pwnc hwn. Yn ogystal, bydd y rheiny sy’n ymddiddori yn y Gymru ddiwydiannol yn cael eu cyfareddu gan lyfr swmpus y Comisiwn Brenhinol ar y diwydiant copr: Copperopolis: Landscapes of the Early Industrial Period in Swansea. Gellir cael copïau o’n holl gyhoeddiadau drwy ein siop lyfrau, ac mae disgownt arbennig o 10% ar gael i Gyfeillion. I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan y Comisiwn Brenhinol neu ffoniwch 01970 621200.

 Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin