Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Monday, 15 October 2012

Dirwrnod Archif


24 Hydref 2012, 10:00yb – 3yh
Yn ystod y diwrnod bydd modd i chi cael gwybodaeth er mwyn ymchwilio hanes eich cartref neu hanes lleol, darganfod achau eich teulu, neu edrych ar archifau o luniau sydd yn cofnodi hanes a Henebion Cymru.

Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i chi gael gwybodaeth wrth staff Lyfrgell Genedlaethol Cymru, Archifdy Ceredigion, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Chasgliad y Werin Cymru i gyd mewn un man.

Mae’r gwasanaeth parcio a theithio o Boulevard St. Brieuc yn gollwng yng Nghanolfan Rheidol, sydd yn gyfleus i swyddfeydd Rhodfa Padarn, ag ond ychydig funudau i ffwrdd ar droed.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Y Bont
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UR
Ffôn: 0300 062 2021
E-bost: ybont@cymru.gsi.gov.uk

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin