Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Wednesday, 31 October 2012

Diwrnod Archaeoleg Sir Benfro

Awyrlun o Ynys Sgomer, Sir Benfro.
DI2006_1190   NPRN 24369

Bydd y siaradwyr gwadd ar y diwrnod yn cynnwys staff y Comisiwn Brenhinol, Dr Toby Driver a Louise Barker, a fydd yn rhoi darlith ar Balod Ymysg Cynhanes: Arolwg, Cofnodi a Darganfyddiadau Newydd ar Ynys Sgomer, a Tom Pert a fydd yn siarad am Fynediad Ar-lein i Wybodaeth CBHC.

17 Tachwedd 2012

9.30 – 10.15: Cofrestru, coffi ac edrych ar yr arddangosfeydd
10.15 – 10.30: Croeso a chyflwyniad Mae amser ar gael ar ddiwedd pob cyflwyniad ar gyfer cwestiynnau
10.30 – 11.15: Celia Thomas Coedwigoedd – yr Hynafol i’r Modern
11.15 – 12.15: Mike Parker-Pearson Tarddiad cerrig Côr y Cewri o Sir Benfro
12.15 – 12.30: Tom Pert Placebooks – Ap i Ddweud wrth y Byd am eich Lle Chi
12.30 – 1.30: Cinio a rhagor o amser i edrych ar yr arddangosfeydd
1.30 – 2.30: Louise Barker a Toby Driver Palod yn ystod y cyfnod cynhanes: Arolwg, cofnodi a darganfod o’r newydd ar Ynys Skomer
2.30 – 2.45: Pete Crane Archaeoleg Sir Benfro 2012
2.45 – 3.05: Coffi/Te
3.05 – 4.00: Roger Thomas Amddifyn Sir Benfro yn y 19eg Ganrif
4.00 – 4.10: Crynholdeb a diolch

Manylion cyswllt: Pembrokeshire Archaeology Day

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin