Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Wednesday, 3 June 2015

Cyfleoedd Swyddi yn y Comisiwn

 
 
Mae’r Comisiwn Brenhinol, a fu mewn bodolaeth ers 106 o flynyddoedd, yn chwilio am staff i lenwi tair rôl bwysig i gefnogi datblygiadau yng ngham nesaf ei hanes.
 
 
Y Comisiwn Brenhinol, sydd wedi’i leoli yn Aberystwyth, yw corff ymchwilio ac archif cenedlaethol amgylchedd hanesyddol Cymru. Ni sydd â’r rôl arweiniol o ran sicrhau y caiff treftadaeth archaeolegol, adeiledig ac arforol Cymru ei chofnodi’n awdurdodol, a byddwn yn ceisio hyrwyddo deall a gwerthfawrogi’r dreftadaeth honno’n genedlaethol ac yn rhyngwladol. Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, un o’r tri ‘chasgliad cenedlaethol’, yw ein prif ased. Ceir yn hwn fwy na 1.25 miliwn o ddelweddau o amgylchedd hanesyddol Cymru, ynghyd â dogfennau testun, gweithiau celf a channoedd ar filoedd o gofnodion eraill.
 
Mae’r tair swydd hon yn hanfodol i’n hymdrechion i sicrhau ein bod ni’n cyflawni ein cyfrifoldebau i bobl Cymru, ein Gwarant Frenhinol a Llywodraeth Cymru, drwy wneud Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru mor hygyrch â phosibl. Bydd gan yr ymgeiswyr delfrydol ddiddordeb brwd yn hanes Cymru, a byddant wrth eu bodd yn cyfrannu at ein gwaith gyda’r cyhoedd.
 
  
Amrediad Cyflog £22,400 - £25,750
37 awr yr wythnos – penodiad parhaol
 
Amrediad Cyflog £22,400 - £25,750
37 awr yr wythnos – penodiad parhaol
 
Amrediad Cyflog £17,200 - £20,950
37 awr yr wythnos – penodiad parhaol
 
(Bydd yr holl benodiadau ar neu’n agos at y cyflog lleiaf ar gyfer y band cyflog)
 
 
Gellir cael ffurflen gais a manylion pellach gan:-

Mr S Bailey John                           
Y Comisiwn Brenhinol                 
Plas Crug                                               
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1NJ

 Ffôn: 01970 621230
 Ffacs: 01970 621246
 e-bost: stephen.bailey-john@rcahmw.gov.uk
                                   
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00 ar 19 Mehefin 2015. 
 
 
Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gyflogwr cyfle cyfartal.
 
 
Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin