Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Friday, 14 November 2014

Casgliad Rokeby - Trysorau O’n Harchif

Casglodd y Parchedig Hubert Denys Eddowes Rokeby nifer enfawr o gardiau post o bob gorsaf ac arhosfa yn y Deyrnas Unedig. Pan nad oedd yn gallu dod o hyd i gardiau post neu ffotograffau, byddai’n tynnu ei luniau ei hun, gan greu cofnod o gyflwr y rheilffyrdd cyn toriadau Beeching yn y 1960au. CHCC sy’n dal y casgliad Cymreig o 9 albwm, y mae rhai ohonynt yn cynnwys mapiau’n dangos lle’r oedd y rheilffyrdd.

Gorsaf Reilffordd Boncath ym 1958, ar Estyniad Aberteifi Rheilffordd Hendy-gwyn ac Aberteifi, DI2010_0366, C.442602, NPRN 410177
Gorsaf Pontllanio ym 1937, ar hen Reilffordd Manceinion a Milford DI2008_0706, C.431780, NPRN 41351


I gael mwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan neu cysylltwch â CHCC: chc.cymru@cbhc.gov.uk


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales


Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin