Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Thursday, 29 November 2012

Cael y Gorau o Brydain oddi Fry

Peilota’r Rhyngrwyd

‘Cael y gorau o Brydain oddi Fry


Dydd Gwener 7, Rhagfyr, 2012
Canolfan Addysg Gymunedol Penparcau,
Aberystwyth, SY23 1SH

Oes gennych chi ddiddordeb mewn awyrluniau? Hoffech chi ddysgu mwy am hanes? Eisiau arweiniad ar ddefnyddio’r rhyngrwyd?

Mae Canolfan Addysg Gymunedol Penparcau yn cynnal dwy sesiwn DDI-DÂL i ddangos i bobl sut i fanteisio’n llawn ar gasgliad ar-lein gwych o awyrluniau o Gymru, yr Alban a Lloegr a dynnwyd rhwng 1919 a 1953.

Bydd y sesiynau’n cynnwys:
• Cyflwyniad byr am y prosiect a’r gweithgareddau y gallwch chi gymryd rhan ynddynt;
• Cyfle i archwilio’r casgliad ac ychwanegu eich atgofion a’ch sylwadau eich hun;
• Te a bisgedi am ddim ar ôl y sesiwn i bawb sy’n cymryd rhan.

Cewch ddigon o gyfle i ofyn cwestiynau, dysgu sgiliau newydd, a darganfod sut mae Prydain wedi newid yn ystod yr ugeinfed ganrif. Bydd dwy sesiwn: Bore 10-12:30pm / Prynhawn 2-4:30pm

Mae nifer cyfyngedig o leoedd; i drefnu’ch lle cysylltwch â: Swyddog Gweithgareddau Prydain Oddi Fry
Natasha.scullion@cbhc.gov.uk
Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin