Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 27 November 2012

Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru: Inside Welsh Homes

Clawr llyfr: Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru: Inside Welsh Homes.

Ar Ddydd Mercher y 5ed o Ragfyr bydd y Comisiwn Brenhinol yn lansio ei gyhoeddiad diweddaraf, Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru: Inside Welsh Homes, am 6pm yn adeilad y Comisiwn yn Aberystwyth. Ar y noson fe fydd yr awduron – Richard Suggett a Rachael Barnwell – yn rhoi sgyrsiau ac yn llofnodi copïau o’u llyfr, a byddwch chi’n gallu gweld deunydd archifol yn y llyfrgell a mwynhau lluniaeth tymhorol – mins-peis a diod dwym ddi-alcohol.

Mae’r noson yn argoeli bod yn ddechreuad addas iawn i dymor yr Ŵyl a bydd yn gyfle da i brynu llyfrau llawn lluniau wedi’u hysgrifennu gan arbenigwyr yn anrhegion Nadolig. Bydd gostyngiad o 10% ar bob cyhoeddiad i Gyfeillion. I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â nicola.roberts@cbhc.gov.uk, ffôn: 01970 621248.

Lleoliad:
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru,
Plas Crug,
Aberystwyth,
SY23 1NJ 

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin