Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Thursday, 22 November 2012

Arddangosfa Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru yn Nhŷ a Pharc Bedwellte

Yng Nghymru, caiff y llestri ‘gorau’ eu harddangos fel rheol, wedi’u trefnu yn eu holl ysblander ar ddresel. Mae gan y ddresel Gymreig a ddangosir yn y gegin hon yn Nhŷ Nantclwyd, Rhuthun, set nodweddiadol o blatiau a dysglau ‘patrwm helyg’. Nodwch hefyd yr amrywiaeth o jygiau sy’n hongian ar fachau o’r nenfwd. Pwrpas y cyfan yw dangos lletygarwch, glanweithdra a thrysorau teuluol y cartref. NPRN 27555
Mae ein harddangosfa ‘Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru’ yn symud unwaith eto, y tro hwn i Dŷ a Pharc Bedwellte yn Nhredegar.

Agorodd yr arddangosfa yn gynharach y mis hwn, a gellir ei gweld hyd y 4ydd o Ionawr 2012.

I gael manylion amserau agor a mynediad, ewch i www.bedwelltyhouseandpark.co.uk, neu ffoniwch 01495 353370.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin