Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 22 March 2016

Ein Casgliad o Brintiau Mawr Arolwg Ordnans

Dyma’n blog cyntaf eleni yn gofyn am gymorth i adnabod lleoliad un o’n printiau Arolwg Ordnans mawr.

Mae’r ffotograff yn dangos ardal wledig, gyda nifer o ffermydd eithaf mawr yma ac acw. Mae prif ffordd “A” neu ffordd “B” allweddol yn rhedeg ar draws canol y llun, ac mae ffordd fach yn ymuno â hi ar ongl, ger pentrefan bach. Mae sied fawr ger y gyffordd, ac ychydig o gerbydau wedi’u parcio yn yr iard.

Mae rhan o’r llun wedi’i chwyddo yma. Fe welwch linell rybuddio ar hyd canol y lôn.

Ydych chi’n gwybod ble mae hyn? Os ydych, rhowch wybod i ni.

Gan Medwyn Parry

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin