Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Thursday, 17 March 2016

Casgliad Crawford - Casgliadau Bach, ond Pwysig o Awyrluniau


Mae gan un o’n casgliadau bach ond pwysig o awyrluniau y geiriau “CRAWFORD A.P.” ar gefn y printiau.

Osbert Guy Stanhope Crawford (1896 – 1957) oedd un o’r rhai cyntaf i ddefnyddio awyrluniau i ymchwilio i nodweddion archaeolegol yn y dirwedd a’u dehongli.

Bu’n astudio daearyddiaeth yng Ngholeg Keble yn Rhydychen, ond mireiniodd ei grefft wrth wasanaethu yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Cafodd ei anafu yn ystod y brwydro a’i anfon yn ôl i Brydain – ddwywaith – ond dychwelodd i wasanaethu gyda’r Corfflu Hedfan Brenhinol. Roedd ei ddyletswyddau cartograffig yn cynnwys defnyddio awyrluniau o’r ffrynt i gynhyrchu cofnodion cyfoes o systemau ffosydd.

Oherwydd ei ddawn a’i brofiad cafodd ei benodi’n Swyddog Archaeoleg cyntaf yr Arolwg Ordnans, lle bu’n gweithio o 1920 hyd ei ymddeoliad ym 1946. Cafodd yr Athro Peter Grimes (a ddaeth yn un o Gomisiynwyr CBHC yn ddiweddarach, ac yna’n Gadeirydd) ei benodi’n gynorthwyydd iddo ym 1938.


Mae 53 o brintiau ffotograffig yn y casgliad, sy’n dod o wahanol ffynonellau, gan gynnwys y Llu Awyr Brenhinol a Phrifysgol Caergrawnt. Mae’r awyrlun cynharaf yn dangos ardal islaw copa’r Wyddfa a dynnwyd ar 11 Mehefin 1923.

Gan Medwyn Parry


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales


Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin