Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Thursday, 3 March 2016

Dathlwch Ddiwrnod y Llyfr ar 3 Mawrth 2016: Cynigion Arbennig gan Siop Lyfrau’r Comisiwn Brenhinol!

Bu’r Comisiwn Brenhinol yn cyhoeddi ffrwyth ei ymchwil a deunydd o’i archif ers 1911. Y cyhoeddiadau cyntaf oedd rhestrau (‘inventories’) o safleoedd hynafol a hanesyddol ym mhob sir, a chafodd y gyfrol olaf ei chyhoeddi yn 2000. Mae llawer o’r hen restrau clasurol bellach ar gael am ddim fel eLyfrau. Ym 1975, cyhoeddodd y Comisiwn ei lyfr thematig cyntaf, Houses of the Welsh Countryside, ac ers hynny rydym ni wedi cyhoeddi deg ar hugain a rhagor o deitlau’n ymdrin â phob agwedd ar Dreftadaeth Cymru. Mae ein catalog cyfan bellach ar gael drwy ein siop lyfrau, ac mae teitlau sydd allan o brint ar gael fel eLyfrau.

Fel cynnig arbennig i ddathlu Diwrnod y Llyfr eleni, bydd nifer o deitlau’n cael eu gwerthu am hanner pris neu lai yn ystod mis Mawrth, gan ddechrau ar Ddiwrnod y Llyfr ar 3 Mawrth.

Pris Diwrnod y Llyfr yn cynnwys postio a phacio

Nomination as a World Heritage Site
Gan A.P. Wakelin, 2008

>> £7.50


Pontcysyllte 18ind Patrimony
Gan L. Bergeron, Editor, 2007

>> £7.50

Trysorau Cudd: 
Darganfod Treftadaeth Cymru
Gan A.P. Wakelin, golygydd and R.A. Griffiths, golygydd, 2008

>> £7.50
Roman Frontiers in Wales and the Marches
Gan Barry C. Burnham and Jeffrey L. Davies (Editors), 2010

>> £25.00

Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors
Gan Robert J. Silvester, Louise Barker, David Leighton, 2011

>> £6.50

Cymru Hanesyddol o'r Awyr / Historic Wales From the Air
Gan Toby Driver and Oliver Davis, 2012

>> £7.50

Capeli / Chapels
Gan Tim Rushton with an introduction by Susan Fielding and a foreward by Huw Edwards, 2012

>> £7.50
Fields of Play: 
The Sporting Heritage of Wales
Gan Daryl Leeworthy, 2012

>> £6.50
Aerofilms: 
A History of Britain From Above
Gan James Crawford, Katy Whitaker and Allan Williams, 2015

>> £17.50
Pembrokeshire: 
Historic Landscapes from the Air (Clawr caled)
Gan T.G. Driver, 2007

>> £17.50


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin