Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Wednesday, 11 November 2015

Gorffennol Digidol 2016 - Mae Cofrestru ar Agor!Cewch gofrestru yn awr ar gyfer y gynhadledd Gorffennol Digidol, a chan fod nifer cyfyngedig o leoedd fe’ch cynghorir i gofrestru’n gynnar.

Gellir bwcio tocynnau deuddydd i gynadleddwyr drwy Eventbrite am bris o £89, sy’n cynnwys cinio a lluniaeth. Byddwch wedyn yn gallu mynychu’r amrywiaeth eang o sgyrsiau, trafodaethau, gweithdai ac arddangosiadau sydd ar gael yn ystod y ddau ddiwrnod, a gynhelir mewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol a fydd yn hybu cyfnewid syniadau ac yn hwyluso rhyngweithio. Hefyd fe fydd cyfle i gymryd rhan yn y ‘Sesiwn Anghynhadledd’ yn ystod y prynhawn cyntaf. Nod y sesiwn hon yw galluogi cynadleddwyr nad ydynt ar yr amserlen ffurfiol i roi cyflwyniadau ar brosiectau, ymchwil, syniadau neu faterion o fewn neu y tu allan i themâu penodol digwyddiad eleni.

Hefyd mae stondinau arddangos o ddau faint ar gael i’w bwcio. Bydd y rhain yn rhoi cyfle i arddangos prosiectau neu gynhyrchion mewn man canolog.

Yn olaf, gallwch roi archeb ar gyfer cinio’r gynhadledd a gynhelir yn Ystafell Wedgewood yng Ngwesty St George ar noson y 10fed. Bydd pryd tri chwrs blasus, wedi’i baratoi gan eu cogydd arobryn, yn cael ei weini am 7 o’r gloch.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn Llandudno!

Gan Susan Fielding


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin