Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 10 November 2015

Adnabod Llun Arall yn ein Casgliad o Brintiau Mawr Arolwg Ordnans

Mewn blog diweddar fe ofynnom ni am gymorth i adnabod lleoliad un o’n printiau mawr Arolwg Ordnans. Cafodd y dirgelwch ei ddatrys i ni gan un o’n dilynwyr Facebook mewn ychydig dros 24 awr. Y safle oedd St Mary Hill, ger Pen-y-bont ar Ogwr. Ar sail hyn, roeddem yn gallu darganfod cyfeirnod y ffilm, sef 92-093, ac i’r llun gael ei dynnu ar uchder o 8,000 o droedfeddi ar 13 Mai 1992.

Rydym yn awr wedi darganfod ardal anhysbys arall. Y cyfan a wyddom yw mai 026 yw rhif y ffrâm ac i’r llun gael ei dynnu yn y 1990au mae’n debyg. Mae’n ymddangos bod priffordd yn rhedeg drwy’r pentref. Mae yna reilffordd untrac gerllaw.

Ydych chi’n gwybod ble mae’r lleoliad hwn? Os ydych, rhowch wybod i ni!

Gan Medwyn Parry


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin