Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Friday, 27 November 2015

Arolwg Cyfannol ar gyfer Ymgysylltu Cymunedol

Mae Wessex Archaeology a’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Eglwysi wedi ymgymryd â phrosiect ar y cyd i fesur a phwyso gwerth defnyddio arolygon digidol cyfunol i ennyn diddordeb cymunedau lleol mewn diogelu asedau treftadaeth.

Lleoliad y prosiect, a oedd yn rhan o Ddyddiau Agored Treftadaeth 2015, oedd yr Old Church of St Nicholas, Uphill, Gwlad yr Haf, nad yw ar agor yn aml iawn i’r cyhoedd. Y nod oedd ymgymryd ag ymchwiliad archaeolegol gan ddefnyddio cyfuniad o sganio laser, Arolwg Gorsaf Gyflawn, Delweddu Trawsffurfiad Adlewyrchiant, cloddio a geoffiseg i gasglu gwybodaeth am yr adeilad i’r Ymddiriedolaeth, ond hefyd i annog gwirfoddolwyr lleol i gymryd rhan yn yr arolwg a derbyn hyfforddiant mewn technegau arolygu a chloddio. Cafodd y data crai eu prosesu ar y safle fel bod y gwirfoddolwyr yn gweld ffrwyth eu gwaith, a dewiswyd rhannau o’r gwaith hwn ar gyfer arddangosfa a gynhaliwyd ar y diwrnod agored terfynol.


Bydd Paul Baggaley a Damien Campbell Green yng nghynhadledd Gorffennol Digidol i drafod y prosiect ac a all cydweithio o’r fath arwain at ymgysylltu tymor-hir.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin