Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Wednesday, 16 September 2015

Swydd Wag - Cynorthwyydd Gweithredol (Uned Busnes Corfforaethol)

Lleoliad: Aberystwyth

Amrediad Cyflog £22,400 to £25,750pa
37 awr yr wythnos – penodiad parhaol
(Bydd y penodiad ar neu’n agos at y cyflog lleiaf ar gyfer y band cyflog)

PWRPAS Y SWYDD AC ARWYDDOCÂD Y RÔL:
Bydd y Cynorthwyydd Gweithredol yn adrodd yn uniongyrchol i’r Ysgrifennydd sy’n Brif Swyddog Gweithredol y Comisiwn ac yn rhan o dîm sy’n ffurfio’r Uned Busnes Corfforaethol.

Bydd y Cynorthwyydd Gweithredol yn helpu’r Ysgrifennydd i sicrhau bod y Comisiwn yn cydymffurfio â’i ymrwymiadau llywodraethu ac adrodd mewn modd prydlon ac yn unol â’r arfer gorau a nodwyd gan Lywodraeth Cymru, a bod record dda’r Comisiwn yn y maes gweithgarwch hwn yn cael ei chynnal.

Gellir cael ffurflen gais a manylion pellach gan:-
Mrs S. J. Billingsley
RCAHMW
Plas Crug
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1NJ

E-bost: sue.billingsley@cbhc.gov.uk
Ffôn: 01970 621230
Ffacs: 01970 621246

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 11 Hydref 2015.
Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Manylion llawn: http://bit.ly/1KfCLJ4


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin