Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Wednesday, 15 October 2014

Swydd Wag - Ysgrifennydd (Prif Weithredwr)

Dyddiad Cau: 13 Tachwedd 2014
Lleoliad: Aberystwyth
Disgrifiad o'r Swydd: Ysgrifennydd (Prif Weithredwr)
Cyflog: £57,550 - £68,150 (Band 1 Gweithredwyr Llywodraeth Cymru)
37 awr yr wythnos – tymor sefydlog o 4 blynedd (mae posibilrwydd y caiff ei adnewyddu)

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn chwilio am Ysgrifennydd (Prif Weithredwr) newydd i arwain ac ysbrydoli’n staff a’n gwirfoddolwyr drwy’r bennod nesaf yn ein hanes o 106 o flynyddoedd.

Y Comisiwn Brenhinol yw’r corff archwilio a’r archif cenedlaethol ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru. Ysgrifennydd y Comisiwn sy’n gyfrifol am arweinyddiaeth, strategaeth, gwarcheidwaeth a rheolaeth y Comisiwn Brenhinol a sicrhau ei fod yn cyflawni’r cyfrifoldebau a nodir yn ei Warant Frenhinol a’i gylch gwaith fel y’i pennwyd gan Lywodraeth Cymru.

Yn dilyn ymrwymiad gan y Gweinidog i’w gadw’n gorff annibynnol, mae hwn yn gyfle arbennig iawn i arwain, ysbrydoli ac ysgogi’r Comisiwn drwy gyfnod o newid o fewn y sefydliad a sector ehangach yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Bydd yr Ysgrifennydd yn adeiladu ar lwyfan cadarn o lwyddiant ac yn manteisio ar gyfleoedd i sicrhau newidiadau a fydd yn cefnogi gweledigaeth uchelgeisiol at y dyfodol i sicrhau cynaladwyedd tymor-hir y sefydliad a chyfrannu i’w agendâu sectorol.

Bydd yr Ysgrifennydd yn arweinydd profiadol sydd â record nodedig o gyflawni wrth gynrychioli sefydliad ar lefel uchel. Drwy amlygu angerdd wrth arwain y staff a’r gwirfoddolwyr, bod yn gadarn wrth gyflawni dyletswyddau’r Comisiwn i gynnal a datblygu’r Cofnod Henebion Cenedlaethol, wrth weithredu fel arweinydd wrth arolygu ac ymchwilio i’r amgylchedd hanesyddol a hyrwyddo’r ddealltwriaeth ehangaf bosibl o dreftadaeth Cymru ac o’r ymgysylltu â hi, bydd yr Ysgrifennydd yn symud y Comisiwn Brenhinol yn ei flaen yn gyflym, yn egnïol ac yn llawn dychymyg ac yn ymroi’n daer i hyrwyddo’i waith.

Mae ffurflen gais a manylion pellach i’w cael oddi wrth:-
Stephen Bailey John
Y Comisiwn Brenhinol
Plas Crug, Aberystwyth, SY23 1NJ

Ffôn: 01970 621230
Ffacs: 01970 621246
e-bost: stephen.bailey-john@cbhc.gov.uk

Y dyddiad cau i geisiadau yw 13 Tachwedd 2014.

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gyflogwr cyfle cyfartal.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin