Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Wednesday, 29 October 2014

Holiadur i Ddefnyddwyr Coflein


Yn sgil dathlu pen-blwydd Coflein yn ddeg oed yn gynharach eleni, hoffem gael eich barn ar ba mor dda mae’n gweithio, sut rydych chi’n ei defnyddio, a sut y dylem ni ei datblygu yn ystod y blynyddoedd i ddod. Byddem yn ddiolchgar pe gallech lenwi’r holiadur ar-lein yn https://www.surveymonkey.com/s/MM9TQLP

Mae Coflein yn darparu mynediad ar-lein i Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – cronfa ddata, catalog ac archif digidol yr amgylchedd hanesyddol cenedlaethol.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin