Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 9 September 2014

Swydd Wag - Swyddog Addysg Casgliad y Werin Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru neu Amgueddfa Lechi Cymru

29 awr yr wythnos

Cytundeb hyd at 31 Mawrth 2015
(cefnogir ceisiadau am secondiad)
Rhaglen ddwyieithog a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Casgliad y Werin Cymru sy’n galluogi unigolion i ddathlu hanes Cymru drwy rannu eu straeon personol eu hunain.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu a darparu adnoddau addysg a hyfforddi arloesol wedi’u seilio ar raglen Casgliad y Werin Cymru. Bydd deiliad y swydd hefyd yn helpu i hyfforddi addysgwyr yn y sector amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau i ddefnyddio’r wefan.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus dealltwriaeth dda o’r Cwricwlwm Cenedlaethol
yn ogystal â sgiliau rheoli project rhagorol a sgiliau cyfathrebu.

Mae’r swydd hon yn gofyn am Gymraeg llafar o safon dda, er enghraifft y gallu i chwarae rhan weithredol mewn cyfarfodydd a chyflwyniadau.

I wneud cais ewch i’n gwefan
www.amgueddfacymru.ac.uk
  
Dyddiad cau: 18 Medi 2014 (erbyn 5pm)

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal. Croesew ceisiadau o bob rhan o’r gymdeithas.Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin