Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Monday, 1 September 2014

Drysau Agored 2014: Dewch i ddarganfod mwy am gapeli

Hen Gapel, Llwynrhydowen, nprn:11594
Sgyrsiau gan arbenigwyr blaenllaw, deunydd o’r archif, a chyfle i ddarganfod mwy am y gronfa ddata o fwy na 6000 o gapeli a’r prosiect cyffrous ar y cyd rhwng y Comisiwn Brenhinol ac Addoldai Cymru.

Hen Dŷ Cwrdd, Capel Undodaidd, Trecynon, Aberdâr, CF44 8NT.
6 Medi, 10am-12pm. Arddangosfa a sgwrs gan Stephen Hughes, “Chapels: The National Architecture of Wales”.

Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen, Rhydowen, Llandysul, Ceredigion, SA44 4QB.
13 Medi, 3-6pm. Côr lleol a sgwrs gan Stephen Hughes, “Chapels: The National Architecture of Wales”. Lluniaeth ar gael yn yr Alltyrodyn Arms, Rhydowen.

Seion Chapel, Aberystwyth, nprn:7147
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Adeilad y Goron, Plas Crug, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1NJ. 20 Medi, sgyrsiau 11am-1pm, teithiau tywys 1.30pm a 2pm. Pymtheg o bobl ar y mwyaf fydd yn gallu mynd ar bob taith i weld capeli hanesyddol Aberystwyth. I gael mwy o wybodaeth ac i gadw eich lle, cysylltwch â nicola.roberts@cbhc.gov.uk, ffôn: 01970 621200. Bydd y teithiau’n dechrau am 1.30pm a 2pm o’r tu allan i’r English Baptist Chapel, Alfred Place, Aberystwyth


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWalesShare this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin