Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Thursday, 23 May 2013

Gwaith Cyfnerthu ar un o Dai Hynaf Ceredigion

Y Neuadd, Tŷ Tuduraidd Diweddar yn Llan-non, Ceredigion.

Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd gwaith cyfnerthu’n parhau ar safle’r Neuadd, y tŷ Tuduraidd Diweddar yn Llan-non. Mae Richard Suggett, hanesydd pensaernïol ac uwch-ymchwilydd tîm arolygu’r Comisiwn Brenhinol, yn awgrymu i’r tŷ carreg tair-uned sydd â simnai ystlysol gael ei adeiladu rhwng 1550 a 1575, a’i fod felly’n un o’r tai hynaf yng Ngheredigion.

Dan oruchwyliaeth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, mae llawer o waith wedi’i wneud ar y safle i gael gwared â llystyfiant a bron 70 tunnell fetrig o rwbel, fel bod modd gweld y nodweddion sydd wedi goroesi yn glir. Mae’r rhain yn cynnwys porth croes-gyntedd, braced lamp, lle tân ystlysol (wedi’i ailwynebu yn y cefn), ac agoriadau ffenestr.

Ar 27 Gorffennaf fe gynhelir Diwrnod Agored Cloddiad Cymunedol rhwng 11am a 4pm. Bydd y Comisiwn Brenhinol yn ymuno ag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed ac Amgueddfa Ceredigion ar gyfer Diwrnod Agored yn Nhŷ Tuduraidd Y Neuadd ac Amgueddfa’r Bwthyn yn Llan-non. Fe fydd amrywiaeth o weithgareddau wedi’u seilio ar y cloddiadau cymunedol a bydd y digwyddiadau’n cynnwys sgwrs ar y safle gan Richard Suggett.

Lle tân ystlysol wedi’i gau o’r unfed ganrif ar bymtheg.
Manylion y safle: Y Neuadd www.coflein.gov.uk
Delweddau ar-lein (9)
Casgliadau Cysylltiedig (15)

Coflein yw cronfa ddata ar-lein gyhoeddus CHCC, y gellir ei chwilio’n ddaearyddol drwy fapiau Arolwg Ordnans neu ymholiadau testun. 

Erthygl gan Charles Green, Swyddog Graffigwaith, Tîm Ymgysylltu â’r Cyhoedd.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin