Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Friday, 31 May 2013

Awyrluniwch yr Awyren yn y Gelli Gandryll!

Y cynnyrch gorffenedig: awyren wedi’i hawyrlunio!
 Mewn heulwen braf, ymunodd y Comisiwn Brenhinol â chyrff treftadaeth eraill ar stondin Hanes Cymru yn y Gelli Gandryll eleni, lle cafodd gweithgareddau plant eu cynnal bob dydd. Roedd cyfraniad gwreiddiol y Comisiwn Brenhinol - Awyrluniwch yr Awyren! - yn llwyddiant ysgubol, gan roi cyfle i bawb ddarganfod treftadaeth gyfoethog Cymru o’r awyr drwy ddefnyddio casgliad y Comisiwn Brenhinol o awyrluniau (sydd i gyd ar gael ar Coflein), pot mawr o lud ac awyren bedair troedfedd o hyd! Drwy gydol Dydd Sadwrn, bu ymwelwyr â’r stondin yn brysur yn torri allan ac yn gludio mwy na 700 o ddelweddau i orchuddio’r awyren bren ac roedd y canlyniad  terfynol yn hynod drawiadol.

Bydd gan Robert, arth o ysgol gynradd yn Llundain, lawer i’w ddweud ar ôl mynd adref ar ôl hanner tymor!

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin