Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Thursday, 2 May 2013

Dyddio Hen Dai Cymreig

Uwchlaw’r-coed, NPRN: 28881, y tŷ hynaf yn Eryri sydd wedi’i ddyddio yn ôl arysgrif.
Yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf bu’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio mewn partneriaeth â’r Grŵp Dyddio Hen Dai Cymreig yng Ngogledd-Orllewin Cymru. Dan arweiniad Margaret Dunn, mae grŵp mawr o wirfoddolwyr wedi darganfod a dyddio oddeutu deg a thrigain o dai cynnar gyda chymorth Richard Suggett, hanesydd pensaernïol y Comisiwn Brenhinol. Y tŷ hynaf yn Eryri yn ôl y dyddiad sydd wedi’i arysgrifio arno yw Uwchlaw’r-coed, Llanenddwyn, Meirionnydd, sydd wedi’i ddyddio’n 1585.

Yr arysgrif 1585 yn Uwchlaw’r–coed.

Ond mae dyddio ar sail blwyddgylchau bellach yn mynd â hanes tai Eryri yn ôl i ddechrau’r unfed ganrif ar bymtheg ar ôl darganfod i Ddugoed ym Mhenmachno gael ei godi ym 1516/17.

Dugoed, NPRN: 26415, drwy astudio blwyddgylchau dyddiwyd y tŷ i 1516/17.
Mae llawer o dai eraill wedi’u dyddio ac mae’r canlyniadau i’w gweld ar Coflein erbyn hyn. Yn yr hydref 2014 bydd y Comisiwn Brenhinol yn cyhoeddi dadansoddiad o’r canlyniadau hyn, gan Richard Suggett ac aelodau o’r Grŵp Dyddio Hen Dai Cymreig, yng nghyd-destun newidiadau economaidd a chymdeithasol yr unfed ganrif ar bymtheg.

Gan Richard Suggett, Uwch Ymchwilydd Adeiladau Hanesyddol 

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin