Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Thursday, 4 February 2016

Gorffennol Digidol 2016: Mapio’n Ddigidol Dreftadaeth Lenyddol Caeredin: James Loxley (Prifysgol Caeredin)


Lle hynod o lenyddol yw Caeredin – yn wir, hi oedd y ddinas gyntaf i gael ei dynodi’n Ddinas Llenyddiaeth y Byd UNESCO, rhwydwaith sydd bellach yn cynnwys Prâg, Heidelberg, Dulyn a Melbourne (a Norwich. Peidiwch ag anghofio Norwich.). Mae iddi dreftadaeth hir fel man geni a chartref awduron yn cynnwys Walter Scott, Robert Burns, Robert Louis Stevenson, Muriel Spark a J. K. Rowling. Gall ymwelwyr grwydro drwy ‘Makars’ Court’, a galw heibio Amgueddfa’r Awduron.

Yn fwy na hyn, mae Caeredin wedi cael ei defnyddio’n aml yn lleoliad ar gyfer gweithiau grymus a phoblogaidd, o Heart of Midlothian gan Scott i nofelau a straeon byrion Irvine Welsh a llyfrau Rebus Ian Rankin. Dinas wedi’i hadeiladu o’r gair ysgrifenedig yn ogystal â cherrig yw hi.

Prosiect ar y cyd rhwng ysgolheigion llenyddol, cyfrifiadurwyr sy’n arbenigo mewn cloddio testun, ac arbenigwyr delweddu gwybodaeth yw prosiect Palimpsest. Ei nod oedd darganfod ffordd newydd o gyrchu a rhyngweithio gyda’r dreftadaeth gyfoethog hon. Gan ddefnyddio technegau cloddio testun a geo-leoli ar gasgliadau mawr o weithiau wedi’u digido, a chanolbwyntio ar enwau lleoedd fel marcwyr sy’n dangos cysylltiad llyfr â lle, creodd y tîm gronfa ddata o 46,000 o ddetholiadau o fwy na 500 o weithiau sy’n defnyddio Caeredin yn lleoliad mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Aeth y tîm ati hefyd i greu offer delweddu arloesol a fyddai’n cynnig cyfle i ddefnyddwyr ryngweithio gyda’r data mewn gwahanol ffyrdd. Er i’r prosiect ddechrau fel cysyniad academaidd, gyda nifer o heriau technegol i’w goresgyn, y bwriad fu darparu’r adnoddau ar gyfer defnydd llawer ehangach.

Yng nghynhadledd Gorffennol Digidol eleni, bydd James Loxley yn disgrifio’r heriau a wynebwyd yn ystod y prosiect, a’r hyn a ddysgwyd wrth adeiladu a defnyddio’r adnoddau ar-lein a grëwyd. Bydd yn rhoi sylw hefyd i ddatblygiadau yn y dyfodol, wrth iddynt gynyddu galluoedd yr adnoddau ac ymateb i adborth defnyddwyr.Mae cofrestru ar gyfer Gorffennol Digidol 2016 yn cau Ddydd Gwener, 5 Chwefror. Bwciwch drwy Eventbrite ar wefanGorffennol Digidol 2016.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin