Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 2 February 2016

Canllawiau CBHC ar gyfer Archifau Archaeolegol Digidol – Ymagwedd Gynaliadwy at Gadwraeth DdigidolCofnod Henebion Cenedlaethol (CHC) CBHC yw archif cyhoeddus Cymru o gofnodion yn ymwneud â’r amgylchedd hanesyddol, a dyma’r cartref cenedlaethol ar gyfer archifau archaeolegol digidol. Yn unol â hyn, mae wrthi’n datblygu ei gyfleusterau a gweithdrefnau archifo digidol i gydymffurfio â safonau rhyngwladol, sef model cyfeiriol y System Gwybodaeth Archifol Agored (OAIS) – OAIS (ISO 14721). I sicrhau cydymffurfiad effeithiol a dichonadwy, mae’n bwriadu mabwysiadu pecyn archifau digidol sy’n bodloni safonau’r diwydiant, wedi’i gynhyrchu gan Preservica, fel rhan o’i blatfform data presennol. Bydd hyn yn sicrhau cydymffurfiad â llifoedd gwaith OAIS, bod cynnwys digidol yn cael ei ddiogelu, a bod y cyhoedd yn gallu cyrchu cofnodion digidol.

Er mwyn sicrhau bod derbynion digidol yn cael eu derbyn a’u hymgorffori yn y system hon mor effeithlon â phosibl, ac mewn modd cynaliadwy sy’n cymryd lefelau staffio i ystyriaeth, mae CBHC wedi creu canllawiau ar gyfer archifau digidol. Mae’r rhain yn nodi sut y dylai cynhyrchwyr data yn y sector sy’n bwriadu rhoi cofnodion ar adnau yn CHC drefnu, disgrifio a fformatio archifau archaeolegol digidol. Bwriedir i’r canllawiau gael eu defnyddio o ddechrau prosiect, ac fe’u cynhwysir fel atodiad i Safonau Cenedlaethol Cymru ar gyfer Casglu ac Adneuo Archifau Archaeolegol a gyhoeddir maes o law. Cânt eu lledaenu hefyd drwy’r drefn caniatâd cynllunio.

Bydd y sgwrs yn amlinellu gofynion y model cyfeiriol OAIS ac yn dangos sut y mae CBHC yn gweithredu i gydymffurfio ag ef. Bydd yn egluro’r gofynion cyffredinol yn y canllawiau yn y cyd-destun hwn, gan roi pwyslais ar yr angen am ddata wedi’u strwythuro’n dda a metadata disgrifiadol digonol i ganiatáu ar gyfer cadwraeth ddigidol ac, yn bwysicaf oll, gallu defnyddwyr data i gyrchu a defnyddio’r archif.

Gan Gareth Edwards, Pennaeth Gwybodaeth a Dealltwriaeth, CBHC

Mae cofrestru ar gyfer Gorffennol Digidol 2016 yn cau Ddydd Gwener, 5 Chwefror. Bwciwch drwy Eventbrite ar wefan Gorffennol Digidol 2016.


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!


Rhannu ar:
Twitter   •   Facebook   • Google+   • Linkedin
Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin