Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Monday, 27 July 2015

Cwblhewch Arolwg Cynulleidfa Gŵyl Archaeoleg 2015 a gallech ennill taleb Amazon gwerth £50!


Fel rhan o ben-blwydd yr Ŵyl Archaeoleg yn 25 oed eleni, mae trefnwyr yr ŵyl yn gofyn i gynulleidfaoedd am eu hadborth. Bydd yr arolwg yn cael ei gynnal yn ôl canllawiau’r Gymdeithas Ymchwil Marchnata a bydd yn helpu’r trefnwyr i ddeall yn well sut i ddenu mwy o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau archaeolegol a threftadaeth. Os buoch yn un o’n digwyddiadau ni, neu mewn unrhyw ddigwyddiad arall yn gysylltiedig â Gŵyl Archaeoleg eleni, cwblhewch yr arolwg cynulleidfa ar-lein YMA: https://www.surveymonkey.com/r/FestivalofArchaeology2015online a gallech ennill taleb Amazon gwerth £50!

 
Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin