Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 3 February 2015

Taflu Goleuni ar Waun Rombalds


Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Sarah Ann Duffy, Richard Stroud a Louise Brown yn siarad yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2015 am y prosiect CSI: Rombalds Moor, a gyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Angel English Heritage.


Prosiect cymunedol oedd hwn lle cymhwyswyd technegau cofnodi a delweddu arloesol i gofnodi’r holl gerfiadau cynhanesyddol hysbys ar greigiau ar Waun Rombalds a Baildon yn y Penwynion Deheuol. Gan ddefnyddio ffurflenni Monitro Celfyddyd y Creigiau, bu’r gwirfoddolwyr yn mapio cyd-destun cerfiadau craig unigol ac yn casglu gwybodaeth am eu cyflwr.  Cafodd delweddau eu cipio er mwyn gwneud modelau 3D, gan ddefnyddio dull ffotogrametig a thrwy arbrofi gyda thechnegau cofnodi digidol eraill megis Delweddu Trawsffurfiad Adlewyrchiant a Strwythur o Fudiant. Ar sail ymdrechion 30 o wirfoddolwyr dros gyfnod o 3 blynedd, cafodd gwybodaeth am oddeutu 500 o gerfiadau craig ei chofnodi er mwyn helpu i’w monitro, eu rheoli a’u gwarchod yn y dyfodol.

Gwefan: http://www.watershedlandscape.co.uk/heritage-landscape/).
Gwefan: http://www.watershedlandscape.co.uk/heritage-landscape/rock-art-monitoring/

Gorffennol Digidol 2015
Manylion Cofrestru ar gyfer y Gynhadledd

Wedi’i threfnu gan: +Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar:
Facebook Twitter Google-plus YouTube Facebook Flickr

Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin