Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Friday, 25 October 2013

Gwaith adfer Nash yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Sir Benfro.

Dyddiad y digwyddiad: 1 Tachwedd 2013, 19:30
Lleoliad: Hwlffordd

Bydd yr hanesydd pensaernïaeth Richard Suggett yn rhoi sgwrs gyda lluniau ar “John Nash ac adfer Eglwys Gadeiriol Tyddewi” am 7.30pm, Dydd Gwener, 1 Tachwedd 2013 i Gymdeithas Hanes Sir Benfro yng Nghanolfan Picton, Hwlffordd. Bydd y ddarlith yn edrych ar fyd braidd yn amheus y busnes codi adeiladau yn y cyfnod Sioraidd ac at yrfa John Nash, pensaer y rhaglaw dywysog, yn arbennig. Ceisiodd John Nash ailadeiladu ei yrfa yng Nghaerfyrddin yn dilyn methdaliad ac ysgariad rhyfedd yn Llundain. Bydd y ddarlith yn rhoi sylw i rai o dai ac adeiladau cyhoeddus llai adnabyddus Nash a godwyd yng ngorllewin Cymru yn y 1790au. Roedd yr her o sefydlogi tu blaen gorllewinol Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn drobwynt yng ngyrfa Nash. Yn sgil llwyddiant y gwaith hwn, daeth Nash yn bensaer o fri cenedlaethol.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin