Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Tuesday, 19 February 2013

“Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru” Sgwrs Oriel a Digwyddiad Casgliad y Werin Cymru

Mae’r 200 o luniau yn y llyfr hwn wedi’u dewis o archif helaeth Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru ac fe ânt â ni i mewn i gartrefi Cymru o’r cyfnod cynhanesyddol hyd heddiw.

Dydd Sadwrn, 2 Mawrth, fydd y cyfle olaf i weld yr arddangosfa Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor. Am 2.00 y prynhawn bydd Rachael Barnwell, aelod o staff y Comisiwn Brenhinol a chydawdur y cyhoeddiad llawn lluniau, “Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru”, yn rhoi sgwrs â darluniau ar y pwnc. Cynhelir digwyddiad Casgliad y Werin Cymru hefyd i gyd-fynd â hyn, a gwahoddir y cyhoedd i ddod â’u gwrthrychau, eu ffotograffau a’u storïau eu hunain i dynnu eu llun, eu sganio neu eu recordio, a’u hychwanegu at wefan Casgliad y Werin Cymru. Mae croeso i chi ddod draw i gyfrannu a rhannu eich stori.

I gael rhagor o fanylion ac amserau agor yr amgueddfa, ewch i wefan yr amgueddfa.

Bydd yr arddangosfa yn mynd ar daith i leoliadau eraill yng Nghymru yn 2013. I gael gwybod ble gallwch ei gweld, ewch i’n gwefan.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin