Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Wednesday, 20 February 2013

Dewch i Ddarganfod Prydain Oddi Fry! Caerfyrddin


Dydd Mawrth 12 Mawrth 2013 - 3:30-5:30pm

Adnodd hanesyddol ar-lein newydd sy’n cynnwys awyrluniau godidog o’r cyfnod 1919-1953 yw Prydain Oddi Fry (www.britainfromabove.org.uk), ac rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu i adnabod cannoedd o ddelweddau y mae eu lleoliad yn anhysbys, ac i rannu atgofion a gwybodaeth leol.

Bydd sesiwn ragarweiniol fer yn cael ei chynnal yn:
Canolfan Addysg Gymunedol Caerfyrddin
Heol Ffwrnes
Caerfyrddin SA31 1EU

I’r rheiny sydd â diddordeb mewn darganfod rhagor am y prosiect.
Bydd y sesiwn DDI-DÂL hon yn cynnwys;
• Cyflwyniad byr i’r prosiect
• Archwilio’r wefan (gydag arweiniad os dymunwch)
• Canllaw Sut Mae Gwneud i’w ddefnyddio gartref

Dyma gyfle gwych i chi roi cynnig ar adnodd hanes newydd mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar a chymryd rhan mewn prosiect ymchwil cenedlaethol.

Mae nifer cyfyngedig o leoedd. I drefnu’ch lle cysylltwch â:
Natasha Scullion, Swyddog Gweithgareddau Prydain Oddi Fry, Cymru.
e-bost: natasha.scullion@cbhc.gov.uk
Ffôn: 01970 621200 Symudol: 07920296279

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin