Swyddi Tanysgrifio i Swyddi Blog Treftadaeth Cymru News      Pob Sylw Tanysgrifio i Heritage of Wales Sylwadau Blog Newyddion     English

Monday, 13 January 2014

Swyddogaeth cyfryngau cymdeithasol newydd ar gyfer Coflein!

Mae gan Coflein, cronfa ddata ar-lein chwiliadwy y Comisiwn Brenhinol, swyddogaeth newydd sy’n caniatáu i chi rannu gwybodaeth ddiddorol am safleoedd! Gall tudalen canlyniadau Chwiliad Safle gael ei rhannu bellach â chynulleidfa ehangach drwy gyfrwng safleoedd rhwydweithio cymdeithasol. Mae hyn yn ei gwneud hi’n haws i chi rannu cysylltau i unrhyw safle ar Coflein â’ch teulu, ffrindiau ac unrhyw un arall sydd â diddordeb. O dan bob disgrifiad o safle fe welwch eiconau cyfryngau cymdeithasol a fydd yn eich galluogi i roi nod tudalen i’r dudalen dan sylw ar nifer o safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, gan gynnwys Facebook a Twitter.

Gall yr eiconau cyfryngau cymdeithasol o dan y disgrifiad gael eu defnyddio i roi nod tudalen i’r dudalen hon ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol.
Gan: Nikki Vousden

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales


Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin